Základní informace

 • Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava zpřístupňuje všechny stupně kvalifikačních prací obhájených na univerzitě:
  • bakalářské, magisterské, doktorské, habilitační a další
 • Diplomové práce jsou k dispozici od roku 1986 po současnost
 • Další typy vysokoškolských kvalifikačních prácí (kandidátské a doktorské disertace, habilitační práce apod.) jsou ve fondu ÚK uchovány (výběrově) od 50. let minulého století

Plné texty prací

Záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací včetně plných textů najdete v repozitáři DSpace VŠB-TUO:

http://dspace.vsb.cz

 • Plné texty prací jsou zpřístupněny přímo v repozitáři, pokud byly práce v této podobě odevzdány.
 • Přístup k plným textům mají zaměstnanci a studenti VŠB-TU Ostrava (po přihlášení svým osobním číslem a LDAP heslem)
 • Externí uživatelé mohou nahlédnout do plných textů prací ve studovně Ostrava–Poruba

Tištěné práce

 • Práce jsou zpřístupňovány ve studovně knihovny v Ostravě–Porubě.
 • Tištěné verze jsou ve fondu v relativní úplnosti od roku 1986
 • Vyšší typy prací (kandidátské a doktorské disertace, habilitační apod.) od 50. let minulého století.
 • Postupně jsou jejich záznamy doplňovány do repozitáře.
 • Záznamy tištěných prací obsahují lokační údaje
  • ÚK/Sklad diplomových prací (o práci požádejte obsluhu studovny)
  • nebo ÚK/Studovna (práce je uložena přímo ve studovně).

Rozdělení prací podle fakult

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou v repozitáři rozděleny do kolekcí podle fakult:

Tipy pro vyhledávání

 • Vyhledání prací podle konkrétních kritérií lze pomocí filtrů v pravé části obrazovky.
 • Nebo, znáte-li pojmenování popisných polí prací (Dublin Core), přímo v dotazu (například): 
  • dc.date.issued:2017 AND dc.description.department:financí AND dc.type:bakalářská
  • vyhledá bakalářské práce z katedry financí z roku 2017.
 • Při hledání víceslovné fráze zadejte text do uvozovek, např.: "ekonomická reforma".
 • Nevidíte-li u záznamu práce odkaz na plný text, zkuste se přihlásit.
 • Texty prací jsou dostupné jen přihlášeným uživatelům VŠB-TUO.
Upozornění: Vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na VŠB-TU Ostrava nejsou půjčovány mimo knihovnu.

Pravidla zpřístupňování vysokoškolských prací

 • Tištěné práce lze na vyžádání zpřístupnit prezenčně ve studovně v Ostravě-Porubě.
 • zájemce vyplní žádanku

Žádanka na zpřístupnění práce

Zájemce vyplní žádanku a předá ji ve studovně nebo elektronicky na

 • jméno a příjmení
 • číslo průkazu uživatele ÚK
 • datum a hodinu podání žádanky
 • signaturu požadované práce

 • v případě elektronické žádanky předmět: Žádost o zpřístupnění VŠKP

Vyřízení požadavku

 • VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) do 12:00 hod. budou zpřístupněny ve studovně od 13:00 hod. téhož dne.
 • VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) po 12:00 hod. budou připraveny ke zpřístupnění ve studovně od 8:30 hod. následující pracovní den.
 • Rezervace VŠKP ve studovně je možná max. 2 dny; žádosti požadující delší rezervace budou zamítnuty.

Zpřístupnění prací pro neregistrované uživatele

O zpřístupnění VŠKP může požádat i neregistrovaný uživatel vstupující do knihovny na jednorázovou anonymní čipovou kartu.

Kopírovaní prací

Kopírování z VŠKP je možné pouze ve studovně na samoobslužných kopírkách.

Kontakní údaje

Své dotazy k vysokoškolským kvalifikačním pracím posílejte na .

Bc. Pavel Prokop, tel. 597 324 566, místnost NK 219

Bc. Helena Švidrnochová, tel. 597 324 566, místnost NK 219