České technické normy - ČSN ONLINE

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online

 • ve studovně v Ostravě-Porubě (dvě pracovní stanice)
 • ve studovně EkF
 • knihovně a studovně FAST

Informace o databázi ČSN Online

Databáze zpřístupňuje:

 • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
 • normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997
 • Seznamy norem ČSN, viz Podrobné vyhledávání v normách

Upozornění: Licenční podmínky systému ÚNMZ ČSN online pro knihovny neumožňují tisk norem, jen jejich studium na počítači.

České technické normy - tištěné

 • Katalog norem ČSN obsahuje záznamy o tištěných verzích ČSN dostupných v knihovně (tento katalog se nedoplňuje a neaktualizuje).
 • Fond tištěných norem ČSN již není doplňován z důvodu zpřístupnění služby ČSN online ve studovnách.
 • V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit.

Zahraniční tištěné normy

 • Knihovna zajišťuje nákup tištěných zahraničních norem - jak jednotlivých, tak souborů norem v knižní podobě.
 • Zahraniční normy jsou nakupovány do fondu stejně jako zahraniční knihy, viz Nákup tištěných knih.
 • Tištěné zahraniční normy ve fondu knihovny naleznete v online katalogu:
  • hledejte výraz „normativní a ochranné dokumenty
  • nebo použijte tento odkaz
 • Normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (pokud nejsou zařazeny do katedrové knihovny).

vyhledavani-normy


Kontaktní údaje

Mgr. Helena Rohlová, tel. 597 324 571, místnost NK 219

Bc. Pavel Prokop, tel. 597 324 571, místnost NK 219