České technické normy - elektronický přístup

Normy ČSN jsou uživatelům knihovny zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online:

 • jak v prostorách knihovny
 • tak také vzdáleně – přes Shibboleth, pomocí univerzitního účtu a LDAP hesla (není nutné být v síti univerzity).

Přístup k normám v prostorách knihovny

 • ve studovně v Ostravě-Porubě (dvě pracovní stanice)
 • v knihovně a studovně FBI
 • v knihovně a studovně FAST

Informace o databázi ČSN Online

Databáze zpřístupňuje:

 • všechny platné normy vydané Českou agenturu pro standardizaci (dříve Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
 • normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997

Služba ČSN online pro knihovny neumožňuje tisk norem, jen jejich studium na počítači.

Z licenčních důvodů bohužel není možné normy tisknout ani jinak rozmnožovat, tzn. nelze je bezúplatně kopírovat, ani zasílat elektronické kopie e-mailem (nebo jinou elektronickou cestou). Omezení vychází z nařízení agentury pro standardizaci ČAS o Rozmnožování a rozšiřování norem.

Více o službě ČSN online.

Vzdálený přístup k normám:

Od května 2021 je pro VŠB-TUO zprovozněn vzdálený přístup do databáze ČSN online.

Přístup je umožněn zdarma pouze studentům a pedagogům univerzity na základě smlouvy VŠB-TUO s Českou agenturou pro standardizaci.

Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací. Soubory v PDF jsou zabezpečeny - jsou dostupné pouze pro prohlížení. Tisk není možný.

Aby bylo možné normy číst, je nutné si do svého zařízení nainstalovat Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší a plug-in FileOpen a zároveň si pozorně přečíst technické a licenční podmínky využití této služby.

Podrobné technické a licenční podmínky využití ČSN naleznete na samostatné kartě ČSN Online.

České technické normy - tištěné

V odůvodněných případech výhradně na základě požadavků uživatelů z řad zaměstnanců univerzity lze tištěné verze ČSN zakoupit pro potřeby pracoviště (neeviduje se do fondu ÚK), viz. Seznamy norem ČSN, Podrobné vyhledávání v normách.

 • Více o tištěných normách

  Fond tištěných norem ČSN, který Ústřední knihovna budovala do r. 2010, již není doplňován z důvodu zpřístupnění služby ČSN online ve studovnách.

  Uživatelům mohou být normy z fondu knihovny zpřístupněny pouze jako prezenční výpůjčka ve studovně v Ostravě-Porubě. Tyto normy je možné vyhledat v Katalogu norem ČSN.

Zahraniční normy - elektronický přístup

 • Přístup k plným textům zahraničních norem je pro univerzitu v současnosti zajištěn pouze od vydavatelů IEEE, IEEE/ASTM a SMPTE přes rozhraní databáze IEEE Xplore Digital Library.

Zahraniční normy - tištěné

 • Knihovna zajišťuje nákup tištěných zahraničních norem - jak jednotlivých, tak souborů norem v knižní podobě.
 • Zahraniční normy jsou nakupovány do fondu stejně jako zahraniční knihy, viz Nákup tištěných knih.
 • Tištěné zahraniční normy ve fondu knihovny naleznete v online katalogu:
   • hledejte výraz „normativní a ochranné dokumenty
   • nebo použijte tento odkaz

  vyhledavani-normy


 • Normy jsou běžně půjčovány mimo knihovnu (pokud nejsou zařazeny do katedrové knihovny) s výjimkou mezinárodních norem ISO a IEC.
 • Mezinárodní normy ISO a IEC jsou z důvodu ochrany autorských práv půjčovány pouze prezenčně:
  • ve studovně v Ostravě-Porubě
  • ve studovně EKF
  • v knihovně a studovně FBI
  • v knihovně a studovně FAST
 • Ústřední sekretariát ISO a Ústřední kancelář IEC vydaly publikaci How to best use IEC and ISO standards - A user guide on licensing options and respecting copyright jejíž účelem je vysvětlení problematiky ochrany autorských práv a možností užívání těchto norem, aniž by uživatelé porušovali copyright a zneužívali duševní vlastnictví. Příručka byla přeložena do češtiny pod názvem Copyright, normy a internet.

Kontaktní údaje

Mgr. Helena Rohlová, tel. 597 324 571, místnost UK 219

Bc. Pavel Prokop, tel. 597 324 571, místnost UK 219