Základní informace

Režim katedrových knihoven se řídí směrnicí Zřizování a vedení katedrových knihoven, viz Směrnice.

Informační systém

Informační systém zajišťuje správu fondu katedrových knihoven, půjčování dokumentů zaměstnancům pracoviště, revize a další činnosti. 

Vstup pouze pro autorizované uživatele.

Katedrové knihovnylink

Doplňování fondu katedrových knihoven

  • Fond katedrových knihoven je doplňován na základě požadavků a potřeb zaměstnanců jednotlivých pracovišť univerzity.
  • Nákup publikací je zajišťován výhradně z prostředků těchto pracovišť.
  • Nelze žádat o nákup z prostředků ÚK VŠB-TUO.
  • Všechny dokumenty zařazené do fondů katedrových knihoven jsou součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO a jsou vedeny ve výpůjčním protokolu formou časově neomezené výpůjčky.
V případě, že je dokument zařazený do katedrové knihovny jediným exemplářem ve fondu ÚK VŠB-TUO (týká se především zahraničních publikací), je nutné respektovat povinnost zapůjčit tento dokument (za podmínek stanovených půjčujícím pracovištěm) v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Kontaktní údaje

Jana Černínová, tel. 597 324 544, místnost NK 135

Katedrové knihovny všech pracovišť VŠB-TUO

Eva Kubicová, tel. 597 322 157 (místnost A 1305), 597 322 154 (místnost A 1227)

Katedrové knihovny na pracovištích EKF