Základní informace

Ústřední knihovna VŠB-TUO:

 • buduje specializovaný fond odborné literatury k zajištění informačních potřeb vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti univerzity
 • zajišťuje centrální akvizici, zpracování, zpřístupnění, údržbu a ochranu knihovního fondu
 • zpřístupňuje především klasické tištěné dokumenty a elektronické informační zdroje

Za budování a správu knihovního fondu odpovídá Oddělení knihovních fondů.

Hlavní zásady doplňování fondu

 • Knihovní fond (KF) Ústřední knihovny VŠB-TUO je doplňován:
 • Cílem doplňování fondu je zajistit dostupnost co největšího počtu titulů z tematického profilu univerzity.
 • Zabezpečení studijních oborů literaturou je povinností příslušných pracovišť univerzity, především garantů studijních programů.
 • Je proto nezbytné požádat včas knihovnu o zakoupení knih, jež budou doporučovány jako studijní literatura.

Primární informační prameny ve fondu ÚK VŠB-TUO

 • Knihy – vědecké, odborné a populárně-naučné monografie, učebnice, seriálové publikace, encyklopedie, příručková díla, slovníky apod., včetně elektronických knih
 • Periodika – vědecké a odborné časopisy, včetně předplacených elektronických verzí časopisů a konsorciálně přístupných elektronických verzí časopisů; denní tisk
 • Normy ČSN, mezinárodní normy včetně přístupu k elektronickým verzím norem ČSN
 • Vysokoškolské kvalifikační práce – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce VŠB-TUO
 • Mapy

Sekundární informační prameny

Sekundární informační prameny (bibliografické a citační báze dat) jsou uživatelům dostupné na základě licencí na přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Oborové vymezení fondu knihovny

 • architektura
 • automatizace
 • bezpečnostní inženýrství
 • doprava
 • ekologie
 • ekonomika
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetika
 • filozofie
 • fyzika
 • geologie
 • historie
 • hornictví
 • hutnictví
 • chemie
 • informatika
 • jazykověda
 • matematika
 • materiálové inženýrství
 • mechatronika
 • nanotechnologie
 • obchod
 • odpadové hospodářství
 • politologie
 • právo
 • psychologie
 • robototechnika
 • sociologie
 • stavebnictví
 • strojírenství
 • telekomunikace
 • úpravnictví
 • vodní hospodářství
 • výpočetní technika

Kontaktní údaje

Vedoucí Oddělení knihovních fondů:

Ing. Jana Pohludková, tel. 597 324 599, místnost UK 136