fulltext Tato „ikona“ u názvu časopisu znamená, že daný titul (dostupný v tištěné verzi) je dostupný rovněž ve verzi elektronické včetně plných textů článků ve formátu PDF, případně také v HTML.

Poruba Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Poruba.

EKF Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Ekonomické fakulty.

FBI Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty bezpečnostního inženýrství.

FAST Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty stavební.