Časopisy odebírané pro studovny ÚK VŠB-TUO

  • Ústřední knihovna VŠB-TUO zajišťuje předplatné časopisů tematicky odpovídajících profilu univerzity.
  • Ve studovnách jsou zpřístupňovány nejnovější dva ročníky odebíraných titulů.
  • Informace o uchovávaných starších ročnících časopisů hledejte v online katalogu.

fulltext Tato „ikona“ u názvu časopisu znamená, že je daný titul (odebíraný v papírové verzi) buď elektronicky volně přístupný, nebo je pro uživatele z VŠB-TUO dostupný rovněž v elektronické verzi včetně plných textů článků ve formátu PDF, případně také v HTML, jako doplněk předplatného tištěné verze. Využívání elektronických verzí těchto časopisů je možné z počítačové sítě univerzity nebo pomocí vzdáleného přístupu.

Poruba Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Poruba.

EKF Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Ekonomické fakulty.

FBI Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty bezpečnostního inženýrství.

FAST Tato „ikona“ znamená, že titul je přístupný ve studovně Fakulty stavební.


Některé zahraniční časopisy, které byly ve studovně v předchozích letech dostupné v papírových verzích, v současnosti předplácí ÚK pouze elektronicky, další tituly jsou dostupné prostřednictvím elektronických informačních zdrojů.

 

Časopisy získávané formou daru

  • Časopisy, které ÚK získává darem nebo výměnou.
  • Některé z nich dříve patřily mezi předplácená periodika.
  • Většina z nich má dostupnou i online verzi zdarma.
  • Časopisy získávané formou daru

Elektronické časopisy – přístup k plným textům časopisů

Starší ročníky časopisů

  • Ukončené ročníky uchovávaných časopisů (ročníky starší než aktuální a předchozí rok) jsou uloženy ve skladišti ÚK.
  • Zájemcům jsou zpřístupňovány na vyžádání ve studovně ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.
  • Informace o časopiseckém fondu, včetně informací o dodaných číslech odebíraných titulů, lze vyhledat v katalogu ÚK VŠB-TUO.

Více informací viz Nákup časopisů, novin

Kontaktní údaje

Mgr. Iveta Slívová, tel. 597 324 568, místnost UK 238