Rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Ústřední knihovny

Více informací je uvedeno v příloze.

Kontakt

marketa.konecna@vsb.cz