V repozitáři DSpace VŠB-TUO byla zveřejněna zpráva z dotazníkového šetření Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO.

Průzkum byl realizován v červnu 2021 s cílem zjistit, jaká je aktuální praxe vědců v oblasti správy výzkumných dat a jaké jsou jejich potřeby.

Záznam v repozitáři obsahuje kromě souboru s plným textem zprávy také:

  • celý dotazník se všemi otázkami ve formátu PDF,
  • zdrojová data všech odpovědí,
  • zdrojová data grafů a tabulek použitých ve zprávě,
  • soubor odpovědí respondentů na otevřené otázky.

Více informací najdete na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Přečtěte si plný text zprávy v DSpace.