info-image
Poskytování služeb v Ústřední knihovně a na všech pobočkách je plně obnoveno. Výpůjční služby jsou poskytovány ve standardním režimu.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY A EXTERNÍ UŽIVATELE

Podmínkou pro vstup do knihovny pro studenty je vyplnění Čestného prohlášení pro vstup na univerzitu pro studenty.

Podmínkou pro vstup do budovy pro externí uživatele knihovny je vyplnění Čestného prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou 

Oba formuláře jsou k dispozici na vrátnicích.

Uživatelé jsou povinni dodržovat opatření “3R”:

  • respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) - ochrana dýchacích cest,
  • ruce - dezinfekce rukou,
  • rozestupy - vstup do prostor výpůjčních oddělení je regulován pracovníky knihovny, uživatelé mohou vstoupit do prostor výpůjčních oddělení, studoven a počítačových učeben při dodržení bezpečných rozestupů 1 uživatel/15m2.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/.