info-image
Od 20. do 30. dubna 2021 dochází k úpravě provozní doby pro výpůjční odd. v Porubě, na EKF a FBI. Pobočka na FAST zůstává stále uzavřena.

Výpůjční oddělení v Porubě                           Út a Čt 9:00–15:00

Výpůjční oddělení na EKF                              Út a Čt 9:00–15:00

Knihovna a studovna na FBI                          Út a Čt 9:00–12:00 a 13:00-15:00

Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.

Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.

Vracet dokumenty lze pouze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.

Půjčovat a vracet dokumenty je možné i prostřednictvím České pošty. O zaslání půjčených dokumentů mohou uživatelé s pobytem mimo okres Ostrava požádat e-mailem, adresovaným na knihovna@vsb.cz.

Výpůjční lhůty dokumentů jsou generovány standardním způsobem podle pravidel Knihovního a výpůjčního řádu ÚK.

Režim rezervací je upravován ve shodě s úpravou režimu výpůjčních lhůt.

Provoz knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/