Platnost příspěvku skončila 26. 2. 2021!
info-image
Od 15. do 26. února platí omezená provozní doba pro výpůjční odd. v Porubě, na EKF a FBI. Pobočka na FAST zůstává stále uzavřena.

Út a Čt 9:00–13:00 Výpůjční oddělení v Porubě

Út a Čt 9:00–13:00 Výpůjční oddělení na Ekonomické fakultě

Út a Čt 9:00–13:00 Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství

Půjčování dokumentů je umožněno interním uživatelům pouze na základě provedené objednávky v online katalogu.

Fyzické vyzvednutí objednaných dokumentů je umožněno v rámci provozní doby výpůjčních oddělení v Porubě, na Ekonomické fakultě a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Uživatelé jsou předem informováni o místě a termínu vyzvednutí objednaných dokumentů.

Uživatelům není umožněn vstup do volných výběrů a počítačových učeben. Přístup do studoven (pouze z důvodu vrácení/vyzvednutí MVS) je možný výhradně na základě individuální domluvy.

Vracet dokumenty lze pouze přes venkovní biblioboxy umístěné před budovou ÚK v Porubě, před budovou Ekonomické fakulty a přes návratovou skříňku na FBI.

Provoz knihovny může být upraven dle aktuálního vývoje epidemické situace v ČR.

Více informací na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/covid-19/