Platnost příspěvku skončila 28. 2. 2021!
Ústřední knihovna zajistila od 1. 12. 2020 pro akademické a vědecké pracovníky a také pro studenty licenci na užívání nástroje pro korekturu akademických textů v angličtině.

Během listopadu nabídla Ústřední knihovna všem zájemcům z univerzity možnost testovat tento užitečný nástroj. Na základě velmi pozitivních reakcí především akademických pracovníků a doktorandů, kteří Writefull testovali, zajistila knihovna roční licenci na jeho užívání.

Informace o nástroji od distributora AiP: 

"..Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu."

Součástí institucionální licence Writefull jsou nástroje Writefull for Word, Writefull Revise, Writefull Cite.

Pro využití Writefull je třeba si nejdříve nainstalovat do Wordu doplněk Writefull for Word. V příloze naleznete návod pro instalaci a pro používání nástroje samotného. Doplněk si můžete stáhnout na této stránce, nebo přímo ve Wordu zvolte kartu Vložení / Získat doplňky / Store.

Podrobné informace naleznete na webu Ústřední knihovny.