Z důvodu omezeného provozu ÚK v době covid-19 a omezených možností návštěvy ÚK nabízíme službu skenování z prezenčních fondů ÚK.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY


Určeno interním studentům závěrečných ročníků všech forem studia.
Interním studentům jiných ročníků lze službu poskytnout, pokud to kapacity dovolí.
Požadavky na skenování se zadávají prostřednictvím mailové adresy studovna@vsb.cz

Elektronické kopie jsou poskytovány:

  • z časopisů ve fondu studoven
  • ze svázaných ročníků časopisů ve skladišti časopisů
  • z vysokoškolských kvalifikačních prací, které nejsou dostupné v plném textu v repozitáři DSpace VŠB-TU

Uživatelům jsou poskytnuty skenované dokumenty pouze pro jejich osobní potřebu, nejsou určeny k dalšímu šíření. Porušení tohoto ustanovení znamená porušení Autorského zákona.

Lze pořizovat skeny pouze vybraných částí díla chráněného autorským zákonem.

Je možné požádat napřed o sken obsahu daného dokumentu a pak požádat o naskenování pouze vybrané pasáže.

Dokumenty jsou chráněny tzv. sociálním DRM - digital rights managementu postaveném na principu důvěry.

Dokumenty jsou opatřeny ochranným prvkem s uvedením osobních a identifikačních údajů koncového uživatele:

  • vodoznakem loga Ústřední knihovny VŠB-TUO
  • informací v zápatí dokumentu obsahující: osobní číslo, jméno a příjmení žadatele

POSKYTNUTÍ SOUBORU UŽIVATELI

  • Soubor s naskenovaným dokumentem je uživateli doručen službou FileSender (https://filesender.cesnet.cz/).
  • Soubor je ke stažení dostupný po dobu 7 dní od jeho uložení na FileSender.
  • Uživatel je o dostupnosti souboru ke stažení informován na školní e-mailovou adresu.