ÚK VŠB-TUO se připojila k národnímu průzkumu postojů autorů k open access publikování, který organizuje AKVŠ ČR. Na VŠB-TUO proběhne průzkum pod záštitou prorektorky pro vědu a výzkum, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

Ústřední knihovna VŠB-TUO se připojila k národnímu průzkumu postojů autorů k open access publikování, který organizuje Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Na VŠB-TUO proběhne průzkum pod záštitou prorektorky pro vědu a výzkum, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D., ve dnech 18. 8. až 9. 10. 2020.

Dotazník je určen především akademickým a vědeckým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů.

Odkaz na dotazník: http://openaccess.cz/dotaznik

Termín pro vyplnění dotazníku: do 9. 10. 2020.

Dotazy lze směřovat na pracovníka ÚK VŠB-TUO: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., tomas.inspektor@vsb.cz, tel. 1278 nebo na obecný e-mail: oadotaznik@gmail.com.

Pro představu o rozsahu a cílech dotazníku byla vytvořena offline verze k nahlédnutí a stažení ve formátu PDF. Odkaz na offline verzi dotazníku: https://drive.google.com/file/d/1HBKaNtIK1GqRycVcbx_8oeGVMY64LnxN/view?usp=sharing

Výsledky dotazníku budou zpracovány na národní úrovni do konce roku 2020 v souhrnné volně dostupné zprávě.

Děkujeme respondentům za ochotu a čas věnovaný tomuto průzkumu.

Ústřední knihovna VŠB-TUO