Ústřední knihovna VŠB-TUO zprostředkovala dočasné rozšířené zpřístupnění obsahu databází pro uživatele VŠB-TUO v reakci na informační bariéru způsobenou pandemií Covid-19.

Ústřední knihovna VŠB-TUO ve spolupráci s distributory elektronických informačních zdrojů koordinovala dočasné rozšířené zpřístupnění obsahu databází pro uživatele VŠB-TUO v reakci na informační bariéru způsobenou pandemií Covid-19.

Obsáhlejší článek na blogu E-zdroje Online služby pro práci z domu shrnuje zásadní informační zdroje pro studium, vědu a výzkum.

V rámci článku jsou vyzdviženy dočasně platné nabídky rozšířeného obsahu předplácených databází.

Rozšířený obsah databází je možné číst online, v řadě případů i stahovat.

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se dostat k velmi bohaté nabídce informačních pramenů významných vydavatelů Elsevier, Sage, Springer, Taylor and Francis a mnoha dalších, které z důvodu finanční náročnosti není možné v úplném rozsahu standardně předplácet.

V případě zájmu o nákup e-knih je možné domluvit nákup jednotlivých titulů e-knih.

Kontaktujte: Ing. Jana Pohludková, tel. 4599, e-mail: jana.pohludkova@vsb.cz