Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje v době mimořádných opatření VŠB-TUO proti šíření koronaviru služby v omezeném režimu.

Je nezbytné dodržovat všechna opatření zveřejňovaná na webu VŠB-TUO Informace o koronaviru: Mimořádná opatření s ohledem na šíření koronavirovou epidemii COVID-19.

Ústřední knihovna VŠB-TUO poskytuje v době mimořádných opatření VŠB-TUO proti šíření koronaviru služby v omezeném režimu.

Aktualizované informace ke změnám v provozu ÚK VŠB-TUO od 4 5. 2020 jsou dostupné na webové stránce ÚK Omezený provoz ÚK v době Covid-19.