Možnost požádat Ústřední knihovnu o nákup novinek zahraniční ekonomické literatury ze zrušené výstavy.

Výstava byla sice zrušena, novinky si  osobně neprohlédnete, ale své návrhy na nákup můžete odeslat pomocí formuláře (https://e-zdroje.vsb.cz/vystava/) nebo na e-mail: jana.cerninova@vsb.cz.