Platnost příspěvku skončila 14. 2. 2020!
Ústřední knihovna VŠB-TUO připravila e-learningový kurz Jak zpracovávat bibliografické citace, dostupný přes LMS VŠB-TUO.

Ústřední knihovna VŠB-TUO připravila e-learningový kurz Jak zpracovávat bibliografické citace, dostupný přes LMS VŠB-TUO.

Kurz pokrývá veškeré informace o problematice citování podle normy ČSN ISO 690 od jednotlivých prvků citace, citačních stylů až po příklady a obsahuje i rychlou pomůcku ke stažení nebo tisku Citace po ruce.

Přístup do kurzu má každý interní uživatel VŠB-TUO na základě přihlášení osobním číslem a LDAP heslem.

Více informací k e-learnigovému kurzu stejně jako k možnosti uspořádání školení Citace snadno a rychle poskytne pracovnice Ústřední knihovny VŠB-TUO, Bc. Vendula Němcová, vendula.nemcova@vsb.cz.

Další informace také na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO