Platnost příspěvku skončila 8. 12. 2019!
Od 25. 11. 2019 knihovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství opět otevřena. Bližší informace na https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/provozni-doba/#fbi