Platnost příspěvku skončila 28. 5. 2019!
Asociace knihoven vysokých škol ČR a Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádají 12. ročník semináře Otevřené repozitáře 2019.

Asociace knihoven vysokých škol ČR a Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádají 12. ročník semináře Otevřené repozitáře 2019.

Seminář sleduje aktuální trendy open access a open science, reaguje na Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020, čerstvě schválený Vládou ČR dne 29. dubna 2019.

Seminář je určen pracovníkům knihoven - knihovníkům, správcům repozitářů  - a zájemcům o problematiku open access k vědeckým výsledkům.

První den semináře představí:

  • problematiku monitorování nákladů výzkumných organizací na publikační poplatky (article processing charges, APCs), tj. poplatků za vydání publikací v režimu open access
  • zkušenosti s vyjednáváním s vydavateli o změně licenčních podmínek z předplatného na model gold open access
  • akční plány open access České a Slovenské republiky
  • realizaci aktivity open access v projektech Rozvoj kapacit pro VaV na MENDELU, UK, UTB

Zahraniční příspěvky budou prezentovány videokonferenčně.

Více viz Program

Pro účastníky z členských institucí AKVŠ ČR je registrace zdarma.

Informace k programu: Tomáš Inspektor, tomas.inspektor@vsb.cz

Informace k organizaci: Lenka Votýpková, lenka.votypkova@vsb.cz

 

 

  49.830799N; 18.162804E