Ve spolupráci s konsorciem CzechELib Vás zveme na webináře určené široké uživatelské veřejnosti. Budou Vám představeny základy práce s databází Web of Science a nástroji Journal Citation Index a Essential Science Indicators.

Přihlásit se můžete na tři semináře:

1. Základy práce s WOS - využijte potenciál citační databáze

2. Hodnocení časopisů a Highly Cited publikace

3. Web of Science Citation Connection

Webináře budou vedeny v českém jazyce v programu Webex. Délka je 60 minut.

Pro přihlášení na webináře se prosím zaregistrujte pomocí odkazů uvedených u termínů webináře v přiloženém pdf souboru.