Knovel je obří online knihovna zaměřená převážně na technologické a inženýrské oblasti, postavená na třech pilířích: validovaném obsahu, přesném a optimalizovaném vyhledávání a analytickém aparátu pracujícím nad daty. Cílem prezentace je seznámit účastníky s obsahem, vyhledáváním a interaktivními prvky Knovelu.

Obsah databáze Knovel je prezentován textovými oddíly, tabulkami, grafy, rovnicemi, diagramy, aj. Vyhledávání je nejen textové, ale i numerické („property search“). Knovel obsahuje víc než 120 000 interaktivních tabulek, digitizérů grafů či „oživlých rovnic“, kdy uživatel může s grafem manipulovat. Může i provádět vlastní kalkulace se vzorci a rovnicemi, a samozřejmě je možné data exportovat mimo platformu Knovel.

Cílem prezentace, kterou provede RNDr. Jiří Kadleček, CSc. z Albertiny icome Praha, je seznámit účastníky s obsahem, vyhledáváním a interaktivními prvky Knovelu.

Prezentace proběhne formou webexové session. Přihlášeným účastníkům bude zaslán webový link, na který se cca 5 min předem připojí. Jsou nutná sluchátka a vítaný je i mikrofon pro ev. dotazy a diskusi. Pokud někdo ještě nikdy na daném počítači webexovou prezentaci nesledoval, bude vyzván k rychlému trvalému nainstalování jednoduchého softwaru.

Přihlášení na webinář viz odkaz.