info-image
Ústřední knihovna VŠB-TUO spustila dne 28. února 2018 nové webové stránky.

Ústřední knihovna VŠB-TUO spustila dne 28. února 2018 nové webové stránky, které poskytují intuitivní navigaci po službách knihovny, rychlý přístup do knihovního katalogu a do konta uživatele a k elektronickým informačním zdrojům.

Obsahově webové stránky zachovávají informační hodnotu starých webových stránek s tím rozdílem, že obsah byl revidován a uspořádán do nových logických celků.

Web bude sloužit nadále také jako informační podpora studia a výzkumu na univerzitě a tato role bude dále rozvíjena, např. spuštěním e-learningového kurzu pro tvorbu bibliografických citací.

Web je responzivní a pro zabezpečenou komunikaci používá protokol https.

Adresa: https://knihovna.vsb.cz/cs/

Pro reportování chyb, nebo zaslání připomínek k obsahu prosím využijte e-mail: knihovna@vsb.cz.