Cyklus přednášek, pořádaných ÚK VŠB-TUO, který si klade za cíl zpřístupnit příjemnou neformální formou práci pedagogů a vědců naší univerzity z nejrůznějších oborů.

Znáte reálná i virtuální nebezpečí, která na nás v dnešním světě číhají? Víte, kdo je Ivo Klimeš a jak obohatil kulturní tvář Ostravy? Ovládáte bleskovou matematiku a znáte pohnuté osudy matematiků za 2. světové války? Víte, co jsou brownfieldy? Zajímá vás historie dobývání nerostů či současné palčivé etické otázky?

Nechte se pozvat na cyklus přednášek, ve kterém Vám představíme výsledky odborné práce a publikační činnosti pedagogů a pracovníků naší školy. To vše v příjemném prostředí studovny nad šálkem vonného čaje.

 

 49.831388N; 18.162267E