Festival ostravských knihoven

Festival ostravských knihoven

2.ročník úspěšného Festivalu ostravských knihoven je tady. Zábavné putování po knihovnách za poznáním a zajímavým programem se uskuteční v úterý 2. 10. 2018.

 

Zkušební přístup do databáze českých médií

Využijte přístup do databáze českých médií, kde si uživatel může samostatně vyhledávat v archivu od roku 1996 do DNES. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu.

Webináře Web of Science

Webináře Web of Science

Ve spolupráci s konsorciem CzechELib Vás zveme na webináře určené široké uživatelské veřejnosti. Budou Vám představeny základy práce s databází Web of Science a nástroji Journal Citation Index a Essential Science Indicators.

RNDr. Pavel Ludvík: Tajemství bleskové matematiky

RNDr. Pavel Ludvík: Tajemství bleskové matematiky

Lze matematikou ohromit, aniž byste byli géniové? Přijměte pozvání do světa čarování s čísly, které laika ohromí a znalce pobaví. Netřeba ohrnovat nosy, netřeba se bát, matematická kouzla jsou vstupní branou do opravdové matematiky. Další (a poslední) přednáška letošního cyklu Sci-Tea je zde.

Knovel - obsah a práce s ním

Knovel - obsah a práce s ním

Knovel je obří online knihovna zaměřená převážně na technologické a inženýrské oblasti, postavená na třech pilířích: validovaném obsahu, přesném a optimalizovaném vyhledávání a analytickém aparátu pracujícím nad daty. Cílem prezentace je seznámit účastníky s obsahem, vyhledáváním a interaktivními prvky Knovelu.

ORCID na VŠB-TUO

ORCID na VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá školení s názvem ORCID na VŠB-TUO.

Jan Felkl & syn: továrna na glóby

Jan Felkl & syn: továrna na glóby

Posterová výstava představuje rodinnou firmu Jan Felkl & syn, která téměř sto let vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby ve střední Evropě. Firma je dodnes reprezentantem vysoké odbornosti a poctivé české řemeslné výroby.

 

Seminář Citace PRO

Seminář pro studenty. Seznámení s citačním softwarem Citace PRO – nástrojem pro vytváření, správu, export a sdílení bibliografických citací.

 

SVĚT HOR: krajina, procesy, rizika

Posterová výstava, zapůjčená Knihovnou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, představuje soubor výzkumů realizovaných pracovníky katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Sci-Tea. O vědě vážně i nevážně

Sci-Tea. O vědě vážně i nevážně

Cyklus přednášek, pořádaných ÚK VŠB-TUO, který si klade za cíl zpřístupnit příjemnou neformální formou práci pedagogů a vědců naší univerzity z nejrůznějších oborů.

Open in Order to...

Open in Order to...

Seminář Open in Order to...přiblíží aktuální situaci v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů a open access.

 

IEEE Xplore Digital Library

Vyhledávejte a objevte možnosti publikování. Seminář především pro studenty magisterského a doktorského studia. Informace o využívání databáte IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

 

Počítačová věda v databázích ACM

Ústřední knihovna si Vás dovoluje pozvat na webinář Počítačová věda v databázích ACM, na kterém se můžete blíže seznámit s databází ACM Digital Library. Školení proběhne online prostřednictvím služby WebEx. Více informací v přiložené pozvánce.

Rande s knihovnou

Rande s knihovnou

Nechte se pozvat na Rande s knihovnou, získáte tak přehled o službách knihovny, o jejím vybavení a orientaci v jejich prostorách a naučíte se vyhledávat v katalozích a ostatních informačních zdrojích.

Festival ostravských knihoven - 6 knihoven zblízka

Festival ostravských knihoven - 6 knihoven zblízka

Zábavné putování po knihovnách v centru Ostravy za dárky a zajímavým programem. Šest zapojených knihoven různého typu připravilo pro své návštěvníky exkurze do zákulisí, workshopy, soutěže, přednášky, výstavy a řadu dalších aktivit.

 

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Přijďte se podívat na výstavu, zapůjčenou Geografickou sekcí PřF UK v Praze, která mapuje desetiletý výzkum vysoce nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu. Přijďte do výpůjčního oddělení Ústřední knihovny v Porubě!

Příběh obrazu

Příběh obrazu

Obraz Elektrárna a koksovna Generál Svoboda Ostrava II je po sedmdesáti letech zpátky v Ostravě.

IEEE Objevte možnosti publikování

IEEE Objevte možnosti publikování

Společnost Ebsco Information Services jako exkluzivní zástupce vydavatelství IEEE ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TUO zve na seminář IEEE Objevte možnosti publikování.

Open Access Week 2016 - Open in Action

Open Access Week 2016 - Open in Action

Open Access Week 2016 s heslem Open in Action je mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu - způsobu šíření vědecké literatury pro všechny zájemce bez finančních a přístupových bariér. Akci podporuje Ústřední knihovna VŠB-TUO.

Rande s knihovnou

Rande s knihovnou

Krátké informační schůzky o službách knihovny. Probíhají v ústřední knihovně v Porubě a na pobočkách na EKF a FBI.

Rande s knihovnou

Rande s knihovnou

Krátké informační schůzky o službách knihovny. Probíhají v ústřední knihovně v Porubě a na pobočkách na EKF a FBI.

CITACE PRO

CITACE PRO

VŠB-TUO získlala zkušební přístup do citačního manažera CITACE PRO. Vyzkoušejte tento nástroj, který usnadňuje vytváření citací při psaní odborného textu i správu citací včetně jejich třídění a úprav podle různých citačních stylů.

Databáze EBSCO Publishing, Ebsco Discovery Service

Databáze EBSCO Publishing, Ebsco Discovery Service

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve spolupráci s firmou EBSCO seminář Databáze EBSCO Publishing: Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit a Ebsco Discovery Service.

 

Citace správně a rychle

Jsou pro vás citace noční můrou? Trávíte nad nimi více času než nad psaním práce samotné? Přihlašte se na naše semináře a my vám řekneme, jak na to!

Školení databází EBSCO

Školení databází EBSCO

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve spolupráci s firmou Ebsco Publishing školení databází Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit.

Školení databází EBSCO

Školení databází EBSCO

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá školení pro pracovníky univerzity v rámci projektu Ebsco - Academic Search Complete z Operačního programu VaVpI. Školení obsáhne databáze - Academic Search Complete, Business Source Complete a EconLit.

Open Access Week 2013

Open Access Week 2013

Open Access Week 2013 - propagační akce na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Akci podporuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, která se snaží o propagaci principů a výhod otevřeného přístupu jako efektivního způsobu sdílení a šíření vědeckých poznatků.

Rande s knihovnou

Rande s knihovnou

Informační schůzky o službách knihovny, určené pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o nabídce knihovních služeb více.

 

Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků VaV

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 proběhne 2. seminář v rámci cyklu přednášek na téma Moderní způsoby publikování a hodnocení VaV. Cyklus přednášek se koná pod záštitou prof. Ing. Bohumíra Strnadela, DrSc., prorektora pro vědu a výzkum.

Open Access Week 2012 - Přepni se na Open Access

Open Access Week 2012 - Přepni se na Open Access

V týdnu 22.-28. října se naše univerzita připojí k mezinárodní kampani Open Access Week, která si klade za cíl propagovat model otevřeného přístupu ve vědeckém publikování.

5. setkání českých uživatelů systému DSpace

5. setkání českých uživatelů systému DSpace

Dvoudenní setkání bylo zaměřeno na téma provozování otevřených časopisů, prosazování politiky otevřeného přístupu a budování infrastruktury pro otevřené sdílení vědeckých dat.

Open Access Week

Open Access Week

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 24.-30. října 2011 2. ročník propagační akce Open Access Week, kterou chce upozornit na principy otevřeného přístupu jako účinné formy šíření výsledků výzkumu a vývoje.

 

4. setkání českých uživatelů systému DSpace

4. setkání českých uživatelů systému DSpace pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TUO. Tématem letošního setkání je budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů.

Open Access Week

Open Access Week

Ústřední knihovna VŠB-TUO zve na přednášku Open Access v rámci akce Open Access Week, která propaguje principy otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje.