Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Web of Science

Najdete nás na Facebooku

Vstup do Web of Science

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • přímý vstup do Journal Citation Reports: InCites Journal Citation Reports externí odkaz
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na úvodní stranu Shibboleth externí odkaz, zde zvolte v rozbalovacím menu (Select your group or region) položku Czech academic identity federation eduID.cz; na následující stránce zvolte organizaci Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz;
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

Informace o Web of Science

logo Clarivate Analytics

Web of Science externí odkaz je webové rozhraní pro přístup do bází dat společnosti Clarivate Analytics externí odkaz. Vedle citačních databází společnost Clarivate Analytics vytváří a zpřístupňuje další produkty, např. Current Contents Connect externí odkaz nebo Zoological Record externí odkaz. V tomto jednotném rozhraní Clarivate Analytics zpřístupňuje i databáze jiných producentů.

Uživatelé z VŠB-TUO mají na platformě Web of Science přístup jen do Web of Science™ Core Collection externí odkaz a do Journal Citation Reports externí odkaz.

Součástí předplatného k Web of Science je doplňkově přístup také do těchto databází:

Web of Science™ Core Collection je multioborová bibliografická a citační databáze, jež registruje články z více než 18 000 časopisů včetně otevřených (open access) časopisů a 150 tisíc konferenčních sborníků. Nově jsou indexovány také knihy (viz Book Citation Index externí odkaz), pro VŠB-TU Ostrava však tato báze dat není přístupná. Vedle odkazů na indexované články poskytuje Web of Science informace k hodnocení autorů na základě tzv. citačních ohlasů (cited references); viz rovněž další informace o Web of Science externí odkaz.

Báze dat Web of Science™ Core Collection se v rozsahu přístupném pro VŠB-TU Ostrava člení na:

Bibliografické záznamy s abstrakty jsou propojeny s plnými texty na serverech nakladatelů. Prostřednictvím odkazu (tlačítka) „Full Text from Publisher“ se tak můžete rychle dostat k plnému textu dokumentu v případě, že byl publikován ve zdroji přístupném uživatelům z VŠB-TU Ostrava, případně k volně nebo otevřeně přístupnému plnému textu.

základní nabídka vyhledávání v citačních databázích Web of Science

Web of Science: Základní nabídka vyhledávání v citačních databázích Web of Science, volba retrospektivy a prohledávaných citačních databází

Informace o Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) externí odkaz – databáze JCR je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů.

Nejnovější vydání JCR poskytuje údaje za rok 2016: Journal Citation Reports 2017 (2017 release based on 2016 data).

Nástroj pro práci s bibliografickými citacemi EndNote

Součástí předplatného na přístup do Web of Science je rovněž nástroj pro práci s bibliografickými citacemi (citační manažer) EndNote externí odkaz (EndNote Basic). Pokud se ve Web of Science zaregistrujete (jako oprávnění uživatelé ze sítě VŠB-TUO), abyste mohli využívat některé další (personalizované) funkce (včetně EndNote), můžete pak využívat také přímý vstup do My EndNote externí odkaz samostatně mimo rozhraní Web of Science.

Stáhněte si kartu se základním vysvětlením funkcí (quick reference card) EndNote Web externí odkaz ikona PDF (PDF, 4 strany, anglicky).

My EndNote Web

EndNote: Tento nástroj umožňuje vytváření osobní bibliografické databáze importem záznamů z nejrůznějších informačních zdrojů (včetně komerčních informačních zdrojů, např. báze dat Scopus) i ručním vkládáním údajů, včetně plných textů, upravovat záznamy, třídit a udržovat je ve složkách, exportovat záznamy do připravených bibliografických formátů (včetně ISO 690), atd.

My EndNote

EndNote: Chcete-li si uložit záznamy vyhledané ve Web of Science, vyberte si je v seznamu výsledků a odešlete – nabídka Save to EndNote online. Ty, které již v EndNote máte uloženy, budou ve web of Science označeny ikonou EN, viz následující obrázek.

My EndNote

My EndNote

EndNote: Před odesláním vybraných záznamů do EndNote máte možnost zvolit rozsah údajů, které mají být do EndNote vloženy.

My EndNote

EndNote: Vybrané záznamy článků z Web of Science jsou „po doručení“ v EndNote umístěny do složky pro nezařazené záznamy (Unfiled).

Užitečné informace o bázích dat Clarivate Analytics

Web of Science a ďalšie nástroje na platforme WOK externí odkaz; prezentace Enikő Tóth Szász ze semináře dne 8. 11. 2012 v rámci cyklu seminářů Moderní způsoby publikování a hodnocení výsledků VaV

Aktualizováno 2017-10-27 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk