Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Wiley Online Library – časopisy

Najdete nás na Facebooku

logo OA Pro zajímavost: Wiley Open Access externí odkaz; Wiley Moves Towards Broader Open Access Licence externí odkaz

Vstup do Wiley Online Library

Wiley Online Library Site Logo

Přístup k plným textům 1 205 časopisů z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.

Při práci s plnými texty je nutné respektovat autorský zákon. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Dostupnost plného textu pro uživatele z VŠB-TUO na základě předplatného signalizuje ikona Content is available through an institutional license, a personal subscription, membership or a valid Pay-Per-View (PPV) token. u názvu časopisu nebo u jednotlivého článku.

Další ikony informující o přístupu k plnému textu dokumentu: Content is freely available. – plný text je volně přístupný; Open access: OnlineOpen – content is freely available to non-subscribers – článek je publikován v režimu otevřeného přístupu, je tedy plnotextově přístupný všem uživatelům.

Zpřístupněné časopisy jsou z nakladatelské kolekce Science, Technology and Medicine. Většina časopisů je plnotextově dostupná od roku 1996 nebo 1997 po současnost.

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1