Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Výpůjční služby Ústřední knihovny VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Chcete předvést kolegům svou prezentaci? Řešíte týmový projekt? Využijte možnosti rezervace a zapůjčení týmové studovny ve výpůjčním oddělení knihovny (ikona PDF více informací, PDF).

Bibliobox

knižní návratová skříňka

O zprostředkování výpůjček publikací, které nejsou ve fondu ÚK VŠB-TUO, požádejte pracoviště meziknihovní výpůjční služby.

Řadu informací a dokumentů získáte prostřednictvím elektronických informačních zdrojů a elektronických služeb poskytovaných knihovnou.

Podrobné informace o poskytování výpůjčních služeb (způsoby půjčování, výpůjční lhůty, vracení výpůjček, vymáhání nevracených výpůjček apod.) jsou uvedeny v ikona PDF Knihovním a výpůjčním řádu ÚK VŠB-TU Ostrava (PDF).

Potřebujete-li vrátit vypůjčené knihy a nemůžete navštívit knihovnu v době, kdy je otevřená, pak využijte Bibliobox nebo knižní návratovou skříňku.

turniket

Vstup do prostor knihovny je kontrolován; prochází se turniketem. Pro bezproblémový průchod je nezbytné:

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint. Uživatel je povinen respektovat vyzvání knihovníka ke kontrole odnášených dokumentů v případě, že systém ohlásí detekci bezpečnostního kódu.

Prostory výpůjčního oddělení a studovny jsou monitorovány kamerovým systémem.

Aktualizováno 2018-01-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1