Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Výpůjční oddělení

Najdete nás na Facebooku

Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty knih vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO adresujte na: knihovna@vsb.cz.

Adresa: Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava–Poruba, přízemí budovy NK

Kontakt: Dana Kolková, telefon: 59732–4574 nebo vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon: 59732–4598; e-mail: knihovna@vsb.cz

Provozní doba

pondělí08:00–17:00
úterý08:00–17:00
středa08:00–17:00
čtvrtek10:00–17:00
pátek08:00–15:30

Poskytované služby

Reset hesla kartou: Zapomenete-li své heslo pro přístup ke službám univerzity, můžete si ho zde ověřením studentské nebo zaměstnanecké karty nechat resetovat externí odkaz na původní hodnotu přidělenou při nástupu na univerzitu.

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint. Prostory výpůjčního oddělení jsou monitorovány kamerovým systémem.

Dokumenty půjčované mimo knihovnu

Historické fondy

Uživatelům je ve výpůjčním oddělení k dispozici katalog (kartotéka) fondu původní rektorátní knihovny Vysoké školy báňské v Příbrami. Historický fond je určen pouze k prezenčnímu studiu ve studovně následujícím způsobem:

O vyhledání požadovaných dokumentů z historického fondu ve skladišti požádejte pracovníky výpůjčního oddělení.

Vyhledávání dokumentů

Přístup k informacím o knihovnímu fondu zpřístupňovaném ve výpůjčním oddělení je prostřednictvím online katalogu externí odkaz. Velká část fondu je volně přístupná na regálech ve výpůjčním oddělení, ostatní dokumenty jsou uloženy ve skladišti knihovny. Volně přístupné dokumenty jsou na regálech řazeny tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT). V rámci jednotlivých tematických skupin jsou pak knihy řazeny podle signatur. Všechny tituly zařazené do volného výběru jsou zpracovány v online katalogu ÚK VŠB-TUO, kde lze také získat informaci o umístění hledaného dokumentu na regálu. Jde-li o dokument zařazený do volně přístupného fondu, je u konkrétního exempláře – výtisku – uvedeno například toto:

Informaci o umístění dokumentu vyčtete ze signatury a znaku MDT pro stavění knih na regálech. V příkladu třídník MDT 65 znamená, že je kniha umístěna na regále označeném tímto nápisem: 65 Management. Marketing. Nenajdete-li hledanou knihu na jejím místě mezi volně přístupným fondem, požádejte o radu/pomoc pracovníka knihovny.

Vysvětlení informací v údaji o dostupnosti: Funkce Objednat je pouze u knih umístěných ve skladišti knihovny (lokace ÚK/Sklad knih), protože ostatní knihy jsou volně přístupné na regálech ve výpůjčním oddělení (lokace ÚK/Volný výběr a ÚK/UP).

Zpřístupňování knih umístěných ve skladišti

Starší a méně žádané knihy jsou umístěny ve skladišti knihovny. V katalogu je uvedena tato informace o konkrétním exempláři (viz hlavně Lokace: ÚK/Sklad knih a Dostupnost: Volný):

Údaje o knize v katalogu

Objednávky vyhledání a zpřístupnění knih ze skladiště je možné zadat výhradně prostřednictvím příslušné funkce online katalogu externí odkaz, tzn. prostřednictvím tlačítka OBJEDNAT v záznamu knihy.

Tlačítko objednat v katalogu

Objednávky knih s lokací ÚK/Sklad knih můžete do systému zadat odkudkoliv (nemusíte být v knihovně). O vyřízení objednávky budete informováni elektronickou poštou. Objednaná kniha bude pro vás připravena k vypůjčení 5 pracovních dnů od zadání objednávky. Objednávka knih ze skladiště je bezplatná.

Vyřizování objednávek na vyhledání knih ze skladiště

Zadáno do knihovního systému:K vyzvednutí od:
 08:00–10:00 10:30 hod.
 10:00–12:00 12:30 hod.
 12:00–14:00 14:30 hod.
 14:00–16:00 16:30 hod.
 po 16:00 hod.násl. pracovní den od 8:30 hod.

Ve dnech, kdy je výpůjční oddělení ÚK otevřeno pouze do 15:30 hod., je možné vyhledané knihy na objednávky zadanné v době od 14:00 do 15:00 hod. vyzvednout od 15:15 hod. Objednávky zadané v tyto dny po 15:00 hod. lze vyzvednout následující pracovní den od 8:30 hod.

Přístup k síti Internet a online katalogu

Pracoviště výpůjčního oddělení je vybaveno 16 pracovními stanicemi, které jsou určeny hlavně k vyhledávání informací v online katalogu. Dvě pracovní stanice jsou k dispozici na pracovišti informační služby. Dalších 31 pracovních stanic slouží pro přístup k Internetu.

Uživatelé knihovny z řad zaměstnanců a studentů VŠB-TUO mohou v těchto prostorách ÚK využívat přístup k Internetu vlastními technickými prostředky (notebooky, kapesní počítače) také prostřednictvím WiFi externí odkaz; bezproblémově (s kvalitním signálem) je tak možné současně na síť připojit nejméně 30 zařízení (jsou zde instalovány dva přístupové body).

Při práci s výpočetní technikou je nutné se řídit pokyny knihovníků a dodržovat stanovená pravidla.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1