Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Výpůjční oddělení

Najdete nás na Facebooku

Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty knih vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO adresujte na: knihovna@vsb.cz.

Adresa: Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava–Poruba, přízemí budovy NK

Kontakt: Dana Kolková, telefon: 59699–4574 nebo vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon: 59699–4598; e-mail: knihovna@vsb.cz; IM: 487944663 (jen pro písemnou komunikaci)

Provozní doba

pondělí08:00–17:00
úterý08:00–17:00
středa08:00–17:00
čtvrtek10:00–17:00
pátek08:00–15:30

Poskytované služby

Reset hesla kartou: Zapomenete-li své heslo pro přístup ke službám univerzity, můžete si ho zde ověřením studentské nebo zaměstnanecké karty nechat resetovat externí odkaz na původní hodnotu přidělenou při nástupu na univerzitu.

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint. Prostory výpůjčního oddělení jsou monitorovány kamerovým systémem.

Dokumenty půjčované mimo knihovnu

Historické fondy

Uživatelům je ve výpůjčním oddělení k dispozici katalog (kartotéka) fondu původní rektorátní knihovny Vysoké školy báňské v Příbrami. Historický fond je uživatelům k dispozici pouze k prezenčnímu studiu ve studovně následujícím způsobem:

O vyhledání požadovaných dokumentů z historického fondu ve skladišti požádejte pracovníky výpůjčního oddělení.

Vyhledávání dokumentů

Přístup ke knihovnímu fondu je prostřednictvím katalogů. Část knihovního fondu je volně přístupná, ostatní dokumenty jsou zpravidla uloženy ve skladištích ÚK VŠB-TUO. Volně přístupné dokumenty jsou řazeny tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT). Všechny tituly zařazené do volného výběru jsou zpracovány v online katalogu ÚK VŠB-TUO. Umístění hledaného dokumentu je možné zjistit v online katalogu. Jde-li o dokument zařazený do volně přístupného fondu, je u konkrétního exempláře – výtisku – uvedeno například toto:

Informaci o umístění dokumentu vyčtete ze signatury výtisku, jde o údaj uvedený v závorkách. V příkladu třídník MDT 31 znamená, že je kniha umístěna na regále označeném tímto nápisem: 31 Demografie. Sociologie. Statistika. Pokud nenajdete hledanou knihu na jejím místě mezi volně přístupným fondem – je-li u výtisku v online katalogu lokace ÚK/Volný výběr a status Na místě, požádejte o radu pracovníka knihovny.

Zpřístupňování dokumentů (knih) umístěných ve skladišti

Požadavky na vyhledání knih ze skladiště (lokace: ÚK/Sklad knih) můžete předat u kteréhokoliv pultu v knihovně nebo poslat mailem na adresu knihovna@vsb.cz.

Vyřizování požadavků na vyhledání knih ze skladiště

Předáno knihovně:K vyzvednutí od:
   08:00–10:00  10:30 hod.
   10:00–12:00  12:30 hod.
   12:00–14:00  14:30 hod.
   14:00–16:30  16:45 hod.
   16:30–08:00  08:30 hod.

Ve dnech, kdy je knihovna otevřena pouze do 15:30 hod., je možné vyhledané knihy na požadavky obdržené v době od 14:00 do 15:00 hod. vyzvednout od 15:15 hod. Požadavky předané (nebo zaslané) v tyto dny po 15:00 hod. lze vyzvednout následující pracovní den od 8:30 hod.

Přístup k síti Internet a online katalogu

Pracoviště výpůjčního oddělení je vybaveno 16 pracovními stanicemi, které jsou určeny hlavně k vyhledávání informací v online katalogu. Dvě pracovní stanice jsou k dispozici na pracovišti informační služby. Dalších 31 pracovních stanic slouží pro přístup k Internetu.

Uživatelé knihovny z řad zaměstnanců a studentů VŠB-TUO mohou v těchto prostorách ÚK využívat přístup k Internetu vlastními technickými prostředky (notebooky, kapesní počítače) také prostřednictvím WiFi externí odkaz; bezproblémově (s kvalitním signálem) je tak možné současně na síť připojit nejméně 30 zařízení (jsou zde instalovány dva přístupové body).

Při práci s výpočetní technikou je nutné se řídit pokyny knihovníků a dodržovat stanovená pravidla.

Aktualizováno 2015-04-08 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2015 | VŠB-TUO | XHTML 1.1