Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak zjistit v bázi dat Web of Science kód UT WOS

Najdete nás na Facebooku

Kód UT WOS (dříve UT ISI) je jedinečným identifikátorem článku (unique article identifier), resp. jeho záznamu v bázích dat Web of Science (UT je však používán i v dalších bázích dat společnosti Thomson Reuters). Je možné ho snadno zjistit v záznamu (viz Accession Number) nebo využitím některého exportního formátu, nejjednodušeji uložením záznamu do HTML.

UT je zkratka Unique Tag.

Informace Rady pro výzkum, vývoj a inovace k hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Kód UT WOS je jedním z údajů požadovaných při předávání údajů do Rejstříku informací o výsledcích externí odkaz (RIV) od roku 2012.

Návod na získání UT WOS ve Web of Science

Web of Science – detail vyhledaného záznamu

Web of Science: Detail vyhledaného záznamu, viz poslední údaj na obrázku Accession Number: WOS:000321696900106

Web of Science – příkaz k tisku záznamu

Web of Science: Zvolíte-li tisk záznamu se standardní nabídkou polí (údaje Author, Title, Source), bude údaj Accession Number ve výstupu pro tisk rovněž zahrnut

Web of Science – detail údaje k tisku záznamu

Web of Science: Zobrazení záznamu pro tisk včetně údaje Accession Number

Aktualizováno 2017-12-07 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk