Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

SpringerLink

Najdete nás na Facebooku

logo OA Pro zajímavost: Otevřeně přístupné časopisy: SpringerOpen Journals A-Z externí odkaz; Springer rozšiřuje svůj program otevřeného přístupu i na knihy: SpringerOpen books externí odkaz.

Vstup do SpringerLink

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: Přejděte na SpringerLink Athens and Shibboleth login externí odkaz a v rozbalovacím menu zvolte pod nadpisem Or, find your institution (via Shibboleth) svoji univerzitu (VSB-Technical University of Ostrava) a klikněte na tlačítko Log in via Shibboleth, poté budete přesměrováni na stránku VŠB - Technická univerzita Ostrava eduID.cz přihlášení, zde se přihlaste svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz; po přihlášení budete přesměrováni na portál SpringerLink;
    • prostřednictvím VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci s plnými texty je nutné respektovat autorský zákon. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Časopisy nakladatelství Springer

ikona SpringerLink

Přístup k plným textům elektronických verzí 2 392 časopisů externí odkaz nakladatelství Springer externí odkaz je pro uživatele VŠB-TU Ostrava zajištěn účastí v konsorciu.

Plné texty jsou přístupné u většiny časopisů vydaných v letech 1997–2018; výjimečně jsou přístupné i některé starší ročníky časopisů, naopak některé tituly jsou plnotextově přístupné za kratší období.

Ve výše uvedeném počtu přístupných časopisů jsou zahrnuty i ty časopisy vydavatelství Springer, které jsou vydávány jako logo OA otevřeně přístupné externí odkaz, viz rovněž SpringerLink: searching within the Open Access Articles package externí odkaz (478 688 článků).

Celkem je na SpringerLink 3 417 časopisů externí odkaz. Články, které nejsou dostupné plnotextově, je možné objednat prostřednictvím MVS.

Elektronické knihy nakladatelství Springer

Díky výše zmíněnému konsorciu jsou přístupné také knihy převážně z knižních edicí (Book Series) z oblasti matematiky a informatiky (Computer Science externí odkaz), případně některých příbuzných oborů, viz eBook Package english full Collection externí odkaz (celkem 16 304 knih – tento odkaz vede na knihy přístupné pro VŠB-TUO, tj. z výsledku jsou odstraněny knihy označené jako „Preview-Only“).

Ve výše uvedeném počtu knih jsou zahrnuty i otevřeně přístupné knihy externí odkaz.

Přístup k plným textům je např. u knih z těchto edicí:

SpringerLink – úvodní strana

SpringerLink: Úvodní strana s formulářem pro jednoduché vyhledávání

SpringerLink – odkazy na vyhledané knihy

SpringerLink: Odkazy na vyhledané knihy z kolekce přístupné plnotextově pro VŠB-TUO (eBook Package english full Collection externí odkaz); není zaškrtnuto pole „Include Preview Only content“ vlevo nahoře

SpringerLink – články z LNCS podle autora

SpringerLink: Obsah knihy (sborníku z konference); je-li u knihy, kapitoly nebo článku odkaz Download PDF, znamená to, že jsou dokumenty pro VŠB-TUO přístupné plnotextově; celou knihu lze stáhnout ve dvou formátech, kromě PDF také ve formátu ePub externí odkaz

SpringerLink – otevřeně přístupný článek

SpringerLink: Publikace označené jako „Open Access“ jsou otevřeně přístupné pro všechny uživatele.

SpringerLink – nepřístupné plné texty

SpringerLink: Nedostupnost plného textu publikace signalizuje ikona s uzavřeným zámkem, viz ikony nad názvy publikací s uvedením typu publikace (Book Series, Book)

Aktualizováno 2018-01-05 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1