Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Studovna

Najdete nás na Facebooku

Seznam časopisů předplacených pro studovnu 2014–2015

Adresa: Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava-Poruba, číslo dveří: NK 219 (2. podlaží)

Kontakt: Soňa Černíková, telefon 59699-4566 (nebo 59699-4571) nebo vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon 59699-4598

Provozní doba

pondělí08:00–18:00
úterý08:00–18:00
středa08:00–18:00
čtvrtek10:00–18:00
pátek08:00–15:30

Poskytované služby

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint.

Studovna časopisů

ve studovně

V této části studovny jsou uživatelům k dispozici vědecké a odborné časopisy a denní tisk, vždy běžný kalendářní rok (2015) a rok předcházející (2014).

Časopisy je možné studovat prezenčně nebo požádat o zhotovení kopií vybraných článků.

Všechny časopisy jsou volně přístupné. Fond je řazen abecedně podle názvů časopisů.

Studovna knih

Knižní fond studovny je určen výhradně pro prezenční studium:

Fond studovny je řazen tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT), v rámci daného třídníku pak vzestupně podle signatur.

Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) VŠB-TUO

VŠKP obhájené na VŠB-TUO, které má ÚK ve fondu v papírové podobě, lze na vyžádání zpřístupnit prezenčně ve studovně.

Žádanku obsahující údaje o žadateli a požadované práci (jméno žadatele a příjmení, číslo průkazu uživatele ÚK, datum a hodina podání, signatura požadované VŠKP) je možné podat ve studovně.

Požadavek je také možné zaslat elektronickou poštou na adresu: studovna@vsb.cz.

Elektronická žádanka musí rovněž obsahovat všechny výše uvedené údaje. Akceptovány budou pouze elektronické požadavky zaslané prostřednictvím přidělených studentských a zaměstnaneckých e-mailových adres (ze serveru vsb.cz). V předmětu zprávy je nutné uvést: Žádost o zpřístupnění VŠKP.

VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) do 12:00 hod. budou zpřístupněny ve studovně od 13:00 hod. téhož dne.

VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) po 12:00 hod. budou připraveny ke zpřístupnění ve studovně od 8:30 hod. následující pracovní den.

Rezervace VŠKP ve studovně je možná max. 2 dny; žádosti požadující delší rezervace budou zamítnuty.

O zpřístupnění VŠKP může požádat i neregistrovaný uživatel vstupující do knihovny na jednorázovou anonymní čipovou kartu za předpokladu, že předloží v souladu s Knih. a výpůjčním řádem svůj průkaz totožnosti a uvede své základní identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, u cizích státních příslušníků číslo dokladu totožnosti) do seznamu jednorázových uživatelů ÚK.

Kopírování z VŠKP je možné pouze ve studovně na samoobslužných kopírkách.

Přístup k Internetu a k elektronickým informačním zdrojům

ČSN online ve studovně

Ve studovně je uživatelům k dispozici 10 veřejně přístupných pracovních stanic pro přístup ke zdrojům na Internetu a pro přístup k informacím o fondu vysokoškolských kvalifikačních prací. Další čtyři pracovní stanice slouží pro zjišťování informací o fondu knihovny v online katalogu prostřednictvím klienta systému T-Series. Dvě pracovní stanice jsou vyhrazeny pro přístup ke službě ČSN online.

Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé povinni se řídit pokyny pracovníků knihovny a dodržovat stanovená pravidla.

online katalog ve studovně

Uživatelé knihovny z řad zaměstnanců a studentů VŠB-TUO mohou ve studovně ÚK využívat přístup k Internetu vlastními technickými prostředky (notebooky, kapesní počítače) také prostřednictvím WiFi; více na wifi.vsb.cz externí odkaz (intranet); bezproblémově (s kvalitním signálem) je tak možné současně na síť připojit 30 zařízení. Místa umožňující využití vlastních notebooků s ethernetovým portem nejsou zatím aktivována.

Aktualizováno 2015-09-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2015 | VŠB-TUO | XHTML 1.1