Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Studovna

Najdete nás na Facebooku

Seznam časopisů předplacených pro studovnu 2016–2017

Adresa: Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava-Poruba, číslo dveří: NK 219 (2. podlaží)

Kontakt: Bc. Helena Švidrnochová, Bc. Pavel Prokop, telefon 59732-4566 (nebo 59732-4571) nebo vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon 59732-4598

Provozní doba

pondělí08:00–18:00
úterý08:00–18:00
středa08:00–18:00
čtvrtek10:00–18:00
pátek08:00–15:30

Poskytované služby

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint.

Studovna časopisů

ve studovně

V této části studovny jsou uživatelům k dispozici vědecké a odborné časopisy a denní tisk, vždy běžný kalendářní rok (2017) a rok předcházející (2016).

Časopisy je možné studovat prezenčně nebo si zhotovit kopie vybraných článků.

Všechny časopisy jsou volně přístupné. Fond je řazen abecedně podle názvů časopisů.

Studovna knih

Knižní fond studovny je určen výhradně pro prezenční studium:

Fond studovny je řazen tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT), v rámci daného třídníku pak vzestupně podle signatur.

Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) VŠB-TUO

VŠKP obhájené na VŠB-TUO, které má ÚK ve fondu v papírové podobě, lze na vyžádání zpřístupnit prezenčně ve studovně.

Žádanku obsahující údaje o žadateli a požadované práci (jméno žadatele a příjmení, číslo průkazu uživatele ÚK, datum a hodina podání, signatura požadované VŠKP) je možné podat ve studovně.

Požadavek je také možné zaslat elektronickou poštou na adresu: studovna@vsb.cz.

Elektronická žádanka musí rovněž obsahovat všechny výše uvedené údaje. Akceptovány budou pouze elektronické požadavky zaslané prostřednictvím přidělených studentských a zaměstnaneckých e-mailových adres (ze serveru vsb.cz). V předmětu zprávy je nutné uvést: Žádost o zpřístupnění VŠKP.

VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) do 12:00 hod. budou zpřístupněny ve studovně od 13:00 hod. téhož dne.

VŠKP na žádanky podané (zaslané e-mailem) po 12:00 hod. budou připraveny ke zpřístupnění ve studovně od 8:30 hod. následující pracovní den.

Rezervace VŠKP ve studovně je možná max. 2 dny; žádosti požadující delší rezervace budou zamítnuty.

O zpřístupnění VŠKP může požádat i neregistrovaný uživatel vstupující do knihovny na jednorázovou anonymní čipovou kartu za předpokladu, že předloží v souladu s Knih. a výpůjčním řádem svůj průkaz totožnosti a uvede své základní identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, u cizích státních příslušníků číslo dokladu totožnosti) do seznamu jednorázových uživatelů ÚK.

Kopírování z VŠKP je možné pouze ve studovně na samoobslužných kopírkách.

Přístup k Internetu a k elektronickým informačním zdrojům

ČSN online ve studovně

Ve studovně je uživatelům k dispozici 10 veřejně přístupných pracovních stanic pro přístup ke zdrojům na Internetu a pro přístup k informacím o fondu vysokoškolských kvalifikačních prací. Další čtyři pracovní stanice slouží pro zjišťování informací o fondu knihovny v online katalogu prostřednictvím klienta systému T-Series. Dvě pracovní stanice jsou vyhrazeny pro přístup ke službě ČSN online.

Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé povinni se řídit pokyny pracovníků knihovny a dodržovat stanovená pravidla.

online katalog ve studovně

Uživatelé knihovny z řad zaměstnanců a studentů VŠB-TUO mohou ve studovně ÚK využívat přístup k Internetu vlastními technickými prostředky (notebooky, kapesní počítače) také prostřednictvím WiFi; více na wifi.vsb.cz externí odkaz (intranet); bezproblémově (s kvalitním signálem) je tak možné současně na síť připojit 30 zařízení. Místa umožňující využití vlastních notebooků s ethernetovým portem nejsou zatím aktivována.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1