Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Služby katedrám a dalším pracovištím VŠB-TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Návrhy na doplňování fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO

ÚK VŠB-TUO poskytuje pracovištím univerzity řadu služeb. Mezi nejdůležitější patří zajišťování literatury podle požadavků a potřeb pracovníků pracovišť VŠB-TUO nejen z prostředků přidělených knihovně, ale také ze zdrojů těchto pracovišť. V současné době jde především o nákup knižních fondů pro katedrové knihovny a českých periodik, které jsou zajišťovány prostřednictvím ÚK VŠB-TUO z prostředků žádajícího pracoviště pouze pro jeho interní potřeby.

Kontakt: Andrea Motáková, telefon 59732-4594, místnost NK 135 (knihy vydané v ČR a SR, normy); Jana Černínová, telefon 59732-4544, místnost NK 135 (zahraniční knihy); Mgr. Iveta Slívová, telefon: 59732-4568, místnost NK 238 (časopisy)

Katedrové knihovny

Katedrové knihovny externí odkaz – vstup do systému pro vedení a využívání fondů katedrových knihoven; pouze pro autorizované uživatele

Fondy katedrových knihoven jsou doplňovány výhradně z prostředků těchto pracovišť, nelze žádat o nákup z prostředků ÚK VŠB-TUO. Všechny dokumenty zařazené do fondů katedrových knihoven jsou součástí knihovního fondu ÚK VŠB-TUO a jsou vedeny ve výpůjčním protokolu formou časově neomezené výpůjčky.

V případě, že je dokument zařazený do katedrové knihovny jediným exemplářem ve fondu ÚK VŠB-TUO (týká se především zahraničních publikací), je nutné respektovat povinnost zapůjčit tento dokument (za podmínek stanovených půjčujícím pracovištěm) v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Zřizování a vedení katedrových knihoven se řídí směrnicí TUO-SME_04_004_C, účinnost od 1. 9. 2017 (ikona PDF PDF).

Kontakt: Jana Černínová, telefon 59732-4544

Další služby ÚK VŠB-TUO pracovištím univerzity

Exkurze pro studenty 1. ročníků s cílem poskytnout jim základní informace o možnostech využívání služeb knihovny.

Kontakt: Kateřina Daňková, telefon: 59732-4598

Virtuální prohlídka knihovny užitečné informace o službách ÚK nejen pro nové studenty univerzity; ti, kdo si neví rady, se mohou zeptat knihovníka externí odkaz. Viz rovněž: Kurzy: JAK pracovat s informacemi.

Přednášky pro diplomanty a doktorandy – podrobnější seznámení se službami ÚK VŠB-TUO a s problematikou zjišťování, získávání a zpracování odborných informací (využívání elektronických informačních zdrojů a služeb, meziknihovní výpůjční služby, otevřeně volně přístupné informační zdroje na Internetu, zpracování bibliografických citací apod.).

Kontakt: Mgr. Pavla Rygelová, telefon: 59732-5171

Aktualizováno 2018-01-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1