Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knihovna a studovna na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Seznam časopisů předplacených pro studovnu na FBI 2016–2017

Adresa: Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava externí odkaz, Lumírova 13, Ostrava–Výškovice

Kontakt: Soňa Černíková, telefon 59732-2807 (případně též vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon 59732-4598)

Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty knih vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO adresujte na: knihovna@vsb.cz.

Provozní doba

pondělí08:00–11:3012:30–15:30
úterý08:00–11:3012:30–15:30
středa08:00–11:3012:30–15:30
čtvrtekzavřeno
pátek08:00–11:3012:30–15:30

Poskytované služby

Reset hesla kartou: Zapomenete-li své heslo pro přístup ke službám univerzity, můžete si ho zde ověřením studentské nebo zaměstnanecké karty nechat resetovat externí odkaz na své původní heslo.

Výpůjční služby

Veškerý fond, který je zde uživatelům k dispozici, je volně přístupný. Knihy ve volném výběru jsou řazeny tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT). Všechny tituly zařazené do volného výběru jsou zpracovány v online katalogu ÚK VŠB-TUO. Umístění hledaného dokumentu na regále lze zjistit v online katalogu prostřednictvím údajů u signatury výtisku.

Fond knihovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint.

Přístup k síti Internet a online katalogu

Pracoviště ÚK VŠB-TUO na FBI VŠB-TUO je vybaveno 10 pracovními stanicemi, které slouží uživatelům k vyhledávání informací na Internetu a třemi pracovními stanicemi pro přístup k online katalogu ÚK VŠB-TUO. Při práci s výpočetní technikou je nutné se řídit pokyny knihovníků a dodržovat stanovená pravidla.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1