Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knihovna a studovna na Ekonomické fakultě VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Seznam časopisů předplacených pro studovnu na EkF 2016–2017

Adresa: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava externí odkaz, Sokolská 33, Ostrava 1

Kontakt: Eva Kubicová, telefon: 59732-2154 (knihovna) nebo 2157 (studovna) nebo 2156, případně též vedoucí úseku služeb: Kateřina Daňková, telefon 59732-4598

Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty knih vypůjčených z fondu ÚK VŠB-TUO adresujte na: knihovna@vsb.cz.

Provozní doba

pondělí08:00–17:00
úterý08:00–17:00
středa08:00–17:00
čtvrtek10:00–17:00
pátek08:00–15:30

Poskytované služby

Reset hesla kartou: Zapomenete-li své heslo pro přístup ke službám univerzity, můžete si ho zde ověřením studentské nebo zaměstnanecké karty nechat resetovat externí odkaz na původní hodnotu přidělenou při nástupu na univerzitu.

Výpůjční služby

Rozsah knihovního fondu je na tomto pracovišti ÚK VŠB-TUO omezen prostorovými podmínkami. Z tohoto důvodu jsou služby pro studenty Ekonomické fakulty, včetně absenčního zpřístupňování studijní literatury, poskytovány také ve výpůjčním oddělení ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Rovněž fond studovny ÚK VŠB-TUO v Ostravě-Porubě je doplňován tak, aby zde nalezli potřebné informace i studenti Ekonomické fakulty.

Veškerý fond, který je zde uživatelům k dispozici, je volně přístupný. Knihy ve volném výběru jsou řazeny tematicky podle vybraných tříd Mezinárodního desetinného třídění externí odkaz (MDT). Všechny knihy zařazené do fondu knihovny na Ekonomické fakultě jsou zpracovány v online katalogu ÚK VŠB-TUO. Umístění hledaného dokumentu na regále lze zjistit v online katalogu prostřednictvím údajů u signatury výtisku.

Fond knihovny i studovny je chráněn radiofrekvenčním elektronickým zabezpečovacím systémem Checkpoint.

Přístup k síti Internet a online katalogu

Pracoviště knihovny na EkF VŠB-TUO je v současnosti vybaveno 8 pracovními stanicemi pro vyhledávání informací v online katalogu ÚK VŠB-TUO a 14 pracovními stanicemi, které slouží uživatelům knihovny k vyhledávání informací ve zdrojích na Internetu. Ve studovně jsou rovněž přípojky do počítačové sítě, takže je možné pro práci s Internetem využít i vlastní přenosné počítače. Při práci s výpočetní technikou je nutné se řídit pokyny knihovníků a dodržovat stanovená pravidla.

Aktualizováno 2017-07-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1