Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

SciFinder

Najdete nás na Facebooku

Vstup do SciFinder

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě individuálně nastavených přístupových práv, viz dále informace o registraci);
  • ze vzdáleného počítače přes VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Báze dat SciFinder je určena pouze pro vzdělávací účely; komerční využívání je přísně zakázáno. Poskytnutí záznamů i plných textů jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo SciFinder

Nástroj SciFinder externí odkaz umožňuje přístup k chemickým a příbuzným informacím. Jeho producentem je CAS externí odkaz, a division of the American Chemical Society externí odkaz. Prostřednictvím webového rozhraní SciFinder je možné pracovat s databázemi CAplus externí odkaz, CAS REGISTRY externí odkaz, CASREACT externí odkaz a některými nástroji pro práci s chemickými informacemi.

Registrace a nastavení přístupových práv do SciFinder

Přístup do SciFinder je pro uživatele z VŠB-TU Ostrava umožněn z celé sítě univerzity na základě osobních přístupových práv, která si každý uživatel musí nastavit sám při registraci externí odkaz.

Součástí registrace i každého vstupu do SciFinder je akceptování licenčních podmínek producenta.

logo ESF

Přístup do SciFinder je pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.

SciFinder – úvodní strana registrace

SciFinder: Zahájení registrace externí odkaz

SciFinder – registrace - licenční podmínky

SciFinder: Akceptování licenčních pomínek je 2. krokem registrace uživatele

SciFinder – registrační formulář

SciFinder: 3. krokem registrace je vyplnění údajů o uživateli a nastavení individuálního uživatelského jména a hesla

SciFinder – přihlášení

SciFinder: Vstupní obrazovka pro přihlášení prostřednictvím nastavených uživatelských práv

SciFinder – vyhledávací formulář

SciFinder: Vyhledávací formulář (do vyhledávacího pole je vložen název konkrétního článku autorů z VŠB – TU Ostrava)

SciFinder – výsledky hledání

SciFinder: Nabídnuté výsledky vyhledávání podle slovního vyjádření

SciFinder – zobrazení záznamu

SciFinder: Zobrazení záznamu vyhledaného dokumentu

SciFinder – přechod na plný text vyhledaného záznamu

SciFinder: Možnost přechodu na plný text vyhledaného dokumentu

SciFinder – plný text

SciFinder: Přístup k plnému textu vyhledaného dokumentu na portálu vydavatele (Versita)

Vyhledaný článek byl publikován jako otevřeně přístupný logo OA, viz informace vpravo (OPEN ACCESS). Díky tomu je možné okamžitě a hlavně bezplatně získat plný text, viz ikona Full Text PDF nad názvem článku.

SciFinder – plný text

SciFinder: Plný text vyhledaného článku ve formátu PDF

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1