Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Elsevier ScienceDirect – časopisy

Najdete nás na Facebooku

logo OA Pro zajímavost: Informace o postoji společnosti Elsevier k otevřenému přístupu a možnostem nabízeným tímto vydavatelem: Open Science: information on Elsevier's activities related to open science externí odkaz.

Vstup do ScienceDirect

  • přímo ze sítě VŠB-TUO (na základě IP adresy);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: použijte výše uvedený odkaz pro vstup ze sítě univerzity, zde vpravo nahoře zvolte odkaz Login; v poli, které se vám zobrazí, zvolte odkaz Go to Athens / Institution login, který vás dovede na stránku Login via your institution, zde v rozbalovacím menu pod nadpisem Please choose your institution's region or group (Select your region or group) zvolte položku Czech Academic Identity Federation (eduID.cz); na následující stránce klikněte na odkaz VSB - Technical University of Ostrava/VŠB - Technická univerzita Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz; více informací
    • VPN (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Při práci s plnými texty je nutné respektovat autorský zákon. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Prostudujte si: Terms and Conditions externí odkaz („...you may not use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, algorithms or devices, or any similar or equivalent manual process...“)

logo společnosti Elsevier

Uživatelé z VŠB-TUO mají přístup k plným textům 3 260 časopisů externí odkaz nakladatelství Elsevier, včetně 622 otevřeně přístupných časopisů externí odkaz časopisy logo OA. Počet titulů předplacených časopisů (a časopisů poskytovaných bezplatně) je 2 454.

Elsevier vydává tzv. hybridní časopisy (1 947 titulů). Ty jsou primárně založeny na předplatném, avšak obsahují také otevřené články (jejich autoři zaplatili vydavateli za otevřený přístup poplatek). Tyto časopisy jsou v seznamu označeny touto ikonou: ikona hybridní časopisy. Většina těchto časopisů je součástí přeplatného k ScienceDirect, otevřeně přístupné články v těchto časopisech jsou podle vyjádření vydavatele navíc – nejsou zahrnuty do ceny předplatného.

Dostupnost plného textu pro uživatele z VŠB-TUO signalizuje ikona ikona plný přístup u názvu časopisu nebo u jednotlivého čísla.

Otevřeně přístupné články nebo časopisy jsou označeny touto ikonou: ikona otevřený přístup.

Hloubka retrospektivy zpřístupnění se u jednotlivých titulů liší; plné texty jsou dostupné zpravidla u ročníků vydaných v letech 1993–2017 nebo 1995–2017. Články, které nejsou dostupné plnotextově, je možné objednat prostřednictvím MVS.

Informace o ScienceDirect

ScienceDirect – nabídka Browse

ScienceDirect: V nabídce Browse si můžete zjistit, které tituly časopisů jsou pro uživatele na VŠB-TUO přístupné a v jakém rozsahu, viz následující obrázek:

ScienceDirect – nabídka Browse, detaily o přístupu

Aktualizováno 2018-01-04 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1