Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vstup do ScienceDirect ze vzdáleného počítače přes eduID.cz

Najdete nás na Facebooku

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 1 Portál nakladatelství Elsevier pro přístup k elektronickým verzím časopisů a knih (a k některým dalším zdrojům) ScienceDirect je veřejně přístupný i pro uživatele, kteří nemají plnotextové zdroje předplaceny, na adrese http://www.sciencedirect.com/ externí odkaz. Na tento portál se můžete dostat nejrůznějším způsobem, např. vyhledáváním informací v internetových vyhledávačích, prostřednictvím odkazů na webu apod. Neznamená to ovšem, že se tím dostanete také k plným textům článků nebo knih.

Není-li váš počítač v síti univerzity, nebo nejste-li do ScienceDirect přihlášeni jiným způsobem, pak v pravém horním rohu uvidíte stejnou informaci (ať budete na úvodní straně či na dalších stránkách portálu) jako na obrázku 1. Podle zde uvedených informací budete na portálu pouze jako „host“ (guest), tedy návštěvník externí odkaz jen s omezeným přístupem k některým vybraným zdrojům za určité časové období.

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 2 Pokud na ScienceDirect vstoupíte jako host, pak vám systém nabídne bezplatný přístup k omezenému množství vybraných plných textů publikací. Snadno si to ověříte, použijete-li odkaz na časopisy: Journals (viz zelená navigační lišta). Systém zobrazí informaci o celkovém počtu titulů časopisů na portálu ScienceDirect bez ohledu na přístupnost: Publications: 3348 titles found. Pak najeďte myší na tlačítko All access types. V nabídce zvolte odkaz Full-text access. Počet přístupných titulů se změní: Publications: 1636 titles found. I tak je nabídka poměrně rozsáhlá. Je to způsobeno tím, že vydavatel umožňuje autorům článků otevřený přístup v tzv. hybridních časopisech (viz ikona  Contains Open Access), nebo jde o časopisy vydávané jako otevřeně přístupné (viz ikona ikona obsahuje OA Open Access). K těmto časopisům je třeba přičíst i tituly, které jsou z rozhodnutí vydavatele volně přístupné (complimentary access).

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 3 Z údajů o nejnovějších číslech z roku 2014 je vidět, že plné texty jsou pro „hosty“ přístupné u čísla 1 (Issue 1). Upozorňuje na to ikona ikona plný přístup, avšak v tomto případě nejde o přístup na základě předplatného, nýbrž o bezplatný přístup pro všechny (complimentary access). U čísla 2 je uvedena ikona, která informuje o tom, že číslo obsahuje otevřeně přístupné články, zbývající články v tomto jsou však přístupné jen předplatitelům. Číslo 3 z roku 2014 neobsahuje žádný plně přístupný text článku, s výjimkou první položky (Editorial Board), což je jednostránkové PDF s informací o členech redakční rady časopisu. Obsah tohoto čísla je zobrazen v hlavní části obrazovky. V informacích o článku je v nabídce vedle ikony PDF dokumentu: „Purchase PDF-$41.95“.

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 4 Otevřete-li si prostřednictvím názvu podrobnější informace k článku, pustí vás systém jen k bibliografickým údajům a k abstraktu zvoleného článku. Plný text je nutné podle informací na stránce koupit. Článek, který vás zaujal, byste však neměli kupovat, ale nejprve zjistit, zda není časopis (konkrétní článek) mezi těmi, k nimž máte prostřednictvím univerzity zajištěn přístup na základě předplatného, viz odkaz Check access. Použijete-li tento odkaz, systém vám nabídne tři možnosti přístupu k plnému textu, viz následující obrázek. Měli byste se do systému přihlásit jako vzdálení uživatelé přístupovými právy své instituce.

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 5 Pro přihlášení použijte odkaz Other Institution login.

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 6 Na této stránce vyberte v rozbalovacím menu položku Czech Academic Identity Federation (eduID.cz), nebo použijte odkaz View All Institutions. Výsledkem je nabídka na obrázku 7, ze které si vyberte jeden ze dvou odkazů vedoucích na VŠB-TU Ostrava. Odkaz vás přesměruje na přihlášení na webu VŠB-TU Ostrava (obrázek 8), kde zadáte svá běžná přístupová práva do sítě univerzity (osobní číslo a heslo). Následně budete přesměrováni na portál ScienceDirect, kde již budete mít přístup ke všem časopisů a knihám, jež jsou pro VŠB-TUO předplaceny.

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 7

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 8

ScienceDirect – Shibboleth – Login via your institution

Obrázek 9 Po úspěšném přihlášení uvidíte na portálu ScienceDirect odlišné informace; srovnejte tento obrázek s obrázkem 3.

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1