Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

ProQuest

Najdete nás na Facebooku

Vstup do ProQuestu

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na ProQuest externí odkaz, zde na vstupní obrazovce použijte odkaz Log in through your library or institution pod nadpisem Other ways you can access ProQuest, v rozbalovacím menu (1.) Select your region zvolte položku Ceská republika (eduID.cz) a potvrďte tlačítkem Select, (2.) Choose your library or institution: v rozbalovacím menu vyberte položku VSB - Technical University of Ostrava a potvrďte ji tlačítkem Login, budete přesměrováni na stránku VŠB - Technická univerzita Ostrava eduID.cz přihlášení, zde se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz, budete přesměrováni na ProQuest; pokud se vám zobrazí znovu vstupní obrazovka, zvolte opět odkaz Log in through your library or institution – odkaz vás tentokrát již přesměruje (bez opakování přihlašovací procedury) na stránku ProQuestu s vyhledávacím formulářem;
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo ProQuest

ProQuest je multioborový informační zdroj, který poskytuje přístup do bibliografických bází dat s plnými texty. Producentem je stejnojmenná společnost ProQuest externí odkaz. Dostupnost plných textů je závislá na smluvních ujednáních producenta s vydavateli. K bibliografickým údajům a abstraktům jsou plné texty doplňovány u řady časopisů s určitým zpožděním. V informacích o časopisu a jeho pokrytí v bázi dat lze zjistit, za jaké období je časopis v bázi dat indexován. Je zde rovněž uvedena informace o dostupnosti plného textu a případném zpoždění, např. takto: Feb 1991 (Vol. 1, no. 1) - present (delayed 1 year).

Zdroje ProQuest dostupné v současnosti pro VŠB-TUO představuje pět hlavních kolekcí:

Kolekce jsou spolu navzájem provázané. Mnohé časopisy jsou (podle tématu) indexovány v několika kolekcích, přičemž jsou např. plné texty článků připojeny k záznamům jen v jedné kolekci. S výjimkou kolekce ProQuest Science Journals‎ se všechny kolekce člení na další tematicky organizované báze dat.

Například do ProQuest Technology Collection je zařazena ProQuest Materials Science Collection externí odkaz, která obsahuje tyto dílčí báze dat:

Vyhledávání není nutné omezovat jen na vybranou úzce zaměřenou kolekci (bázi dat). Je-li v některé bázi dat k záznamu připojen plný text dokumentu, je systémem při standardním hledání v celém ProQuestu zobrazen právě tento záznam. Duplicitní záznamy z jiných kolekcí včetně záznamu s plným textem jsou však ve výsledcích zahrnuty i v případě, že je prohledávána jen jedna báze dat odkazem doplněným do hlavního záznamu (viz odkaz Show duplicate items from other databases pod bibliografickými údaji o dokumentu).

METADEX

Součástí ProQuestu je např. bibliografická báze dat METADEX, která je zahrnuta do dílčích kolekcí (databází) ProQuest Materials Science Collection a ProQuest Technology Collection. Tato báze dat, budovaná od roku 1966 (nejstarší články zařazené do této báze dat jsou však z roku 1939), je vyčerpávajícím informačním zdrojem pro oblast materiálových věd. Poskytuje pouze bibliografické záznamy s abstrakty ze zhruba 4 000 časopisů a z dalších typů neperiodických publikací (konferenční sborníky, knihy, patenty, výzkumné zprávy). V současnosti obsahuje METADEX zhruba 8 030 300 záznamů (únor 2013), ročně je přidáno asi 45 000 nových záznamů. Báze dat je aktualizována měsíčně.

Budete-li chtít hledat v METADEXu, nemusíte si v ProQuestu zužovat hledání až na úroveň této databáze. Použijte buď standardní hledání napříč všemi dostupnými databázemi, nebo si zvolte vyhledávání v kolekci ProQuest Technology Collection.

Báze dat METADEX neobsahuje plné texty, avšak některé plné texty zde indexovaných článků mohou být připojeny k záznamům v jiné kolekci ProQuestu. Systém je automaticky zařadí mezi výsledky hledání. Aktuální informace o dostupnosti plných textů časopisů indexovaných v METADEXu zařazených do ProQuestu:

logo ESF

Přístup do tohoto informačního zdroje je pro období 2013–2017 financován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0232.

ProQuest

ProQuest: Úvodní obrazovka ProQuestu s jednoduchým vyhledávacím rozhraním; použijete-li tento standardní vstup do ProQuestu, bude systém prohledávat všechny dostupné databáze

ProQuest - pět databází

ProQuest: ProQuest zpřístupňuje pět hlavních databází: ebrary, ProQuest Hospital Collection‎, ProQuest Natural Science Collection‎, ProQuest Science Journals‎ a ProQuest Technology Collection; můžete si vybrat, kterou z tematicky zaměřených databází chcete prohledávat

ProQuest Technology Collection

ProQuest: S výjimkou ebrary a báze dat ProQuest Science Journals‎ se databáze člení na další tematicky organizované databáze, na obrázku je vidět (částečně) členění databáze ProQuest Technology Collection

ProQuest Science Journals

ProQuest: Podrobnější informace o bázi dat ProQuest Science Journals s vyhledávacím formulářem

ProQuest – vyhledávací formulář

ProQuest: Chcete-li omezit své hledání pouze na získání plných textů článků z recenzovaných (angl. peer reviewed) vědeckých časopisů (angl. scholarly journals), zašktněte obě políčka pod formulářem pro vložení dotazu

ProQuest – výsledky hledání

ProQuest: Výsledky hledání a nástroje pro další zpřesnění (zúžení) dotazu, viz např. nabídka vpravo (Narrow results by), včetně volby uspořádání (Sort results by:) vyhledaných výsledků podle zvoleného kritéria

ProQuest – zobrazení nalezeného plného textu v PDF v Acrobat Reader

ProQuest: Zobrazení vyhledaného plného textu ve formátu PDF v Acrobat Reader; článek je možné zobrazit v prohlížeči, vytisknout nebo stáhnout (uložit)

ProQuest – výběr kolekcí (bází dat) pro vyhledávání - povšimněte

ProQuest: Výběr kolekcí (bází dat) pro vyhledávání - povšimněte si ikony vpravo (Full Text Included) vedle názvů kolekcí; je vidět, že databáze zařazené do kolekce ProQuest Materials Science Collection zobrazené na obrázku jsou pouze bibliografické (k záznamům nejsou zařazeny plné texty článků), včetně báze dat METADEX; jedinou kolekcí s plnými texty je ta, která obsahuje časopisy z oblasti vědy o materálech

ProQuest – bibliografická báze dat METADEX

ProQuest: Pro hledání byla zvolena pouze jedna databáze - bibliografická báze dat METADEX; pod formulářem pro vložení dotazu je pouze políčko umožňující omezit hledání na recenzované (Peer reviewed) dokumenty; není zde pole pro omezení na plné texty

ProQuest – zobrazení výsledků hledání – Brief view

ProQuest: Výsledky hledání článků z časopisu Soldering & Mount Technology; tento časopis je v METADEXu zpracován bez plných textů, avšak v ProQuestu se vyskytuje v jiné kolekci částečně s plnými texty, ze zobrazeného výpisu výsledků (zobrazení Brief view) není vidět, že by k některému záznamu byl připojen i plný text

ProQuest – zobrazení výsledků hledání – Detailed view

ProQuest: Při přepnutí na podrobnější způsob zobrazení (Detailed view) seznamu výsledků hledání vyhledaného plného textu ve je k bibliografické citaci doplněna informace o dostupnosti plného textu

ProQuest – zobrazení náhledu úplného záznamu

ProQuest: Najedete-li kurzorem na odkaz Preview, zobrazí se náhled úplného záznamu; i zde je možné rychle zjistit, zda je k záznamu připojen i plný text dokumentu

ProQuest – odkaz Show duplicate items from other databases

ProQuest: Najde-li systém v ProQuestu shodný záznam v dalších databázích, je o tom do záznamu vložena (pod bibliografickými údaji o dokumentu) informace, viz odkaz Show duplicate items from other databases

Informace o duplicitních záznamech

ProQuest: Zobrazení informace o duplicitních záznamech

Aktualizováno 2017-06-19 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1