Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) na VŠB-TUO

Najdete nás na Facebooku

Co je ORCID?

Nejednoznačnost jmen autorů/výzkumníků je dlouhodobým problémem. Důležitým nástrojem, nezávislým na konkrétním produktu, který by měl problémy s jednoznačnou identifikací autorů řešit, je systém ORCID – Open Researcher & Contributor ID externí odkaz.

Identifikátor ORCID je neměnný a jednoznačný identifikátor autora/výzkumníka.

Kdy ORCID využijete

Výhody identifikátoru ORCID

Další informace o ORCID

ORCID na VŠB-TUO

logo ORCID Member

VŠB-TUO se stala členem externí odkaz organizace ORCID.

Členství přináší řadu výhod – jednou z nich je možnost integrovat systém ORCID do institucionálního systému managementu identit (UNISu).

Integrace ulehčí zájemcům z VŠB-TUO vytvoření účtu ORCID, v případě již existujícího účtu pak jeho propojení s UNISem.

Vytvořit nebo propojit ORCID ID

Integrace ORCID na VŠB-TUO

ORCID - Collect

Krok 1 Collect

VŠB-TUO úspěšně splnila krok 1 sběru identifikátorů ORCID, která vlastníky ORCID ID přidružuje k autoritnímu (preferovanému) názvu univerzity.

ORCID - Display

Krok 2 Display

Zobrazování ORCID ID upozorňuje uživatele, že informační systém VŠB-TUO je upraven tak, aby podporoval využívání systému ORCID.

ORCID - Connect

Krok 3 Connect

Propojování informací o afiliacích a publikacích v individuálních profilech ORCID pomáhá jejich vlastníkům snadněji sdílet tyto informace s jinými systémy.

ORCID - Connect

Krok 4 Synchronize

VŠB-TUO zatím nepodporuje oboustrannou synchronizaci dat mezi ORCID a integrovaným systémem.

Více informací: Collect & Connect for Research Organizations externí odkaz.

ORCID na VŠB-TUO v rámci Open Access Week 2017

logo OAW

V týdnu od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017 se VŠB-TUO zapojila do propagační akce Open Access Week 2017 externí odkaz.

ORCID byl představen na semináři externí odkaz pořádaném ve čtvrtek 2. listopadu 2017.

Aktualizováno 2017-11-10 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1