Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

OECD iLibrary

Najdete nás na Facebooku

Vstup do OECD iLibrary

  • přímo ze sítě VŠB-TUO (přístup pouze ze sítě VŠB-TUO na základě IP adresy počítače, případně ze vzdáleného počítače přes VPN; počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO)
logo OECD

OECD iLibrary je online knihovna OECD externí odkaz (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zpřístupňující knihy, dokumenty a statistiky této mezinárodní organizace. OECD iLibrary je vstupní branou k analýzám OECD a socio-ekonomickým statistickým údajům členských zemí, které jsou dostupné formou časových řad a porovnání.

logo OECD

Informace a statistické údaje jsou zaměřeny na klíčové oblasti, např. zemědělství a potravinářství, rozvoj, akonomika, vzdělání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, finance a investice, správa, průmysl a služby, jaderná energetika, věda a technika, sociální problematika, zdraví, daně, obchod, doprava, regionální rozvoj aj. Více informací o OECD iLibrary externí odkaz.

Plné texty elektronických knih, časopisů aj. jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Zdroje OECD přístupné pro uživatele z VŠB-TUO

Předplatné pro VŠB-TUO nezahrnuje přístup k databázím se statistickými údaji IEA, International Energy Agency externí odkaz. V knižní podobě ve formátu PDF jsou však tyto informace dostupné, viz např. CO2 Emissions from Fuel Combustion 2016 externí odkaz (IEA Statistics).

Plnou přístupnost zdroje nebo databáze pro uživatele z VŠB-TUO signalizuje ikona ikona plný přístup u názvu informačního zdroje.

logo OECD Publishing Taxing Wages 2016 | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution Denmark Czech Republic

OECD iLibrary - kniha

OECD iLibrary: Kniha přístupná pro VŠB-TUO

OECD iLibrary - časopis

OECD iLibrary: Úvodní stránka jednoho z časopisů OECD

OECD iLibrary - článek z časopisu

OECD iLibrary: Článek z časopisu

OECD iLibrary - citace článku

OECD iLibrary: Obdobně jako ve zdrojích jiných vydavatelů i zde můžete získat citaci článku, který vás zaujal

Aktualizováno 2017-12-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1