Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knovel

Najdete nás na Facebooku

Vstup do Knovel

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím: VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci s plnými texty je nutné respektovat autorský zákon. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

ikona Knovel

Knovel externí odkaz je webová služba, která zpřístupňuje zhruba 4 000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Cambridge University Press externí odkaz, Elsevier externí odkaz nebo Oxford University Press externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 120 mezinárodních nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí externí odkaz produktů společnosti Elsevier.

Uživatelé z VŠB-TUO mají na základě předplatného přístup k plným textům knih ze 31 tematických kolekcí externí odkaz. Volně přístupná je také kolekce s propagačními tituly (Promotional Titles).

logo ESF

Přístup do elektronické knihovny Knovel je pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.

Knovel – úvodní strana

Knovel: Úvodní strana sice nabízí jako hlavní způsob práce vyhledávání, ale využít je možné i postupné procházení tematických kolekcí (viz funkce Browse v záhlaví stránky vlevo)

Knovel funkce Browse

Knovel: Funkce Browse – nabídka k prohlížení obsahu služby prostřednictvím tematických kolekcí, opět také s formulářem pro vyhledávání

Knovel – prohlížení knih ve vybrané tematické kolekci

Knovel: Prohlížení knih zařazených do kolekce Nanotechnology externí odkaz (abecední seznam podle názvů knih je možné seřadit podle data vydání, viz přepínač nad názvem kolekce)

Knovel – obsah knihy

Knovel: Zobrazení obsahu vybrané knihy s možností zobrazení plného textu v  PDF

Knovel – náhled plného textu příspěvku

Knovel: Plný text vybrané kapitoly z vyhledané knihy

Knovel – nástroje pro práci s textem

Knovel: Plný text je možné nejen číst na obrazovce, ale také stáhnout ve formátu PDF a uložit, případně vytisknout

Knovel – výsledky hledání

Knovel: Výsledky hledání podle zvoleného tématu v celém obsahu služby Knovel

Knovel – výsledky hledání

Knovel: Výsledky hledání omezené pouze na tituly, které jsou zahrnuty do předplatného pro VŠB-TUO (viz přepínač All Content | My Subscription)

Aktualizováno 2017-06-12 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1