Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knovel

Najdete nás na Facebooku

Vstup do Knovel

  • přímo ze sítě VŠB-TUO externí odkaz (na základě IP adresy);
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím: VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci s plnými texty je nutné respektovat autorský zákon. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

logo Knovel

Knovel externí odkaz je webová služba, která zpřístupňuje zhruba 4 000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Cambridge University Press externí odkaz, Elsevier externí odkaz, Oxford University Press externí odkaz nebo Royal Society of Chemistry externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 120 mezinárodních nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí produktů externí odkaz společnosti Elsevier.

Uživatelé z VŠB-TUO mají na základě předplatného přístup k plným textům knih ze 31 tematických kolekcí externí odkaz. Volně přístupná jsou také kolekce s Engineering Academic Challenge a Regulatory Information.

logo ESF

Přístup do elektronické knihovny Knovel je pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ externí odkaz, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231.

Knovel – úvodní strana

Knovel: Úvodní strana sice nabízí jako hlavní způsob práce vyhledávání, ale využít je možné i postupné procházení tematických kolekcí (viz funkce Browse v nabídce vlevo)

Knovel funkce Browse

Knovel: Funkce Browse – nabídka k  prohlížení obsahu služby prostřednictvím tematických kolekcí, opět také sformulářem pro vyhledávání; na obrázku jsou všechny kolekce včetně těch, které nejsou plnotextově přístupné v rámci předplatného pro VŠB-TUO; vpravo v horní části rozhraní Knovel je přepínač All Content/My Subscription. Pod My Subscription jsou zahrnuty pouze kolekce přístupné pro VŠB-TUO včetně plných textů.

Knovel – prohlížení knih ve vybrané tematické kolekci

Knovel: Prohlížení knih zařazených do kolekce Nanotechnology externí odkaz (abecední seznam podle názvů knih je možné seřadit podle data vydání, viz přepínač vpravo: Sorted by A - Z nebo Knovel Release Date)

Knovel – obsah knihy

Knovel: Zobrazení obsahu vybrané knihy s možností zobrazení plného textu v PDF

Knovel – náhled plného textu příspěvku

Knovel: Plný text vybrané kapitoly z vyhledané knihy

Knovel – nástroje pro práci s textem

Knovel: Plný text je možné nejen číst na obrazovce, ale také stáhnout ve formátu PDF a uložit, případně vytisknout

Knovel – výsledky hledání

Knovel: Výsledky hledání podle zvoleného tématu v kolekcích přístupných na základě předplatného

Aktualizováno 2017-10-24 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1