Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Přístup na Internet v ÚK VŠB – TU Ostrava

Najdete nás na Facebooku

Registrovaní uživatelé ÚK VŠB-TUO mohou pro přístup na Internet využívat veřejně přístupné pracovní stanice ve výpůjčním oddělení, ve studovně i na pracovištích ÚK VŠB-TUO na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO a na Fakultě stavební VŠB-TUO.

Bezdrátové připojení (WIFI) do sítě TUONET: Uživatelé knihovny z řad zaměstnanců a studentů VŠB-TUO mohou v ÚK využívat WIFI externí odkaz přístup k Internetu prostřednictvím vlastních technických prostředků (notebooků, kapesních počítačů, mobilních telefonů, tabletů, čteček...).

Důležité upozornění: Všichni uživatelé počítačové sítě TUONET jsou povinni se seznámit s pravidly používání počítačové sítě VŠB-TUO a řídit se jí. Viz Provozní řády a směrnice Oddělení infrastruktury IT útvaru CIT externí odkaz.

přístup k Internetu ve studovně

Zapomenete-li své heslo externí odkaz pro přístup ke službám univerzity, můžete si ho ověřením své zaměstnanecké/studentské karty nechat resetovat externí odkaz na původní přidělené heslo na pracovištích ÚK VŠB-TUO a poté ho bezodkladně změnit na nové heslo.

Aktualizováno 2017-10-13 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1