Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

IEEE Xplore

Najdete nás na Facebooku

logo OA Pro zajímavost: IEEE OPEN externí odkaz – nový portál věnovaný vydavatelskému programu IEEE zaměřenému na otevřený přístup; sedm otevřených časopisů, jeden mega časopis externí odkaz (multidisciplinary open access mega journal) a 131 hybridních časopisů externí odkaz (údaj k 20. 8. 2015)

Nepřehlédněte: IEEE Journals Continue to Dominate Citation Rankings externí odkaz (podle databáze Journal Citation Reports externí odkaz s údaji za rok 2015)

Vstup do IEEE Xplore

Při práci s texty je nutné respektovat autorský zákon a podmínky licenčních smluv. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Nakladatel IEEE je vlastníkem všech práv, vztahujících se na využívání databáze titulů (včetně práva autorského a práva intelektuálního vlastnictví), a to v souladu s ustanoveními právního řádu Spojených států amerických a práva mezinárodního. Oprávněným uživatelům není dovoleno vytvářet si prostřednictvím robotů nebo jiných inteligentních agentů archivní soubory či vyhledávat nebo pravidelně stahovat data z platformy IEEE Xplore.

IEEE Xplore

logo IEEE Xplore

Tato digitální knihovna vědeckých společností IEEE externí odkaza IET externí odkaz (původně IEE), IEEE/IET Electronic Library (IEL), obsahuje 4 404 700 plnotextových dokumentů, článků z časopisů, sborníků z konferencí IEEE a IET, norem IEEE, knih, vzdělávacích kurzů aj. Obsah digitální knihovny IEEE/IET je aktualizován denně; měsíčně je přidáno více než 20 000 článků.

Více informací:

IEEE Xplore: zdroje dostupné pro VŠB-TUO

Prostřednictvím předplatného jsou pro uživatele z VŠB-TUO přístupné externí odkaz tyto informační zdroje zahrnuté v IEEE Xplore:

Přístup k plnému textu článku signalizuje ikona Included with your subscription vedle názvu článku v seznamu výsledků.

IEEE Xplore umožňuje přístup k abstraktům a plným textům článků od roku 1988 po současnost, u vybraných zdrojů zpětně od roku 1872. Podrobné informace o všech dostupných časopisech (retrospektiva aj.) je možné získat v seznamu časopisů. externí odkaz

Pro zajímavost: Nejstarší články plnotextově dostupné články jsou z roku 1872 z časopisu Journal of the Society of Telegraph Engineers. externí odkaz Časopis byl vydáván v letech 1872 až 1880 a je součástí kolekce IET.

logo ESF

Přístup do toho informačního zdroje je pro období 2013–2017 financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

IEEE Xplore – publikace autorů z VŠB-TUO

IEEE Xplore: V IEEE Xplore jsou zahrnuty i publikace autorů z VŠB-TUO; výsledky hledání jsou standardně setříděny podle relevance (četnosti výskytu slov z dotazu); na obrázku jsou však výsledky setříděny od nejnovějších

IEEE Xplore – publikace autorů z VŠB-TUO

IEEE Xplore: V digitální knihovně IEEE Xplore jsou sledovány rovněž citační odkazy na články, kromě citačních odkazů v článcích z časopisů a ze sborníků z konferencí rovněž v patentových dokumentech, viz údaj Cited by: Papers (35) | Patents (1); v samotném záznamu článku je však uvedeno, že byl článek citován ve 12 patentech

IEEE Xplore – publikace autorů z VŠB-TUO

IEEE Xplore: Detail záznamu článku externí odkaz autorů z VŠB-TUO citovaného v patentech; informace jsou zobrazeny prostřednictvím záložky Citations By Patents; odkazy u bibliografických citací citujících patentů vedou k záznamům v databázi plných textů patentů USPTO externí odkaz a k plným textům patentů ve formátu PDF

Upozornění: Propojení článků s citujícími dokumenty může obsahovat chyby; příkladem může být článek autorů z VŠB-TUO externí odkaz, který je podle IEEE Xplore druhým nejvíce citovaným článkem z VŠB-TUO (viz další obrázek), což bohužel není pravda, jak si lze snadno ověřit zobrazením údajných citujících článků odkazy „Citations“ nebo „23 Paper Citations“; článek z roku 2007 sotva mohou citovat články, které vyšly např. v letech 1988, 1997, 1989, 1991 atd., viz setřídění výsledků na následujícím obrázku podle funkce Sort by: Most Cited [By Papers] výběrem z menu.

IEEE Xplore – publikace autorů z VŠB-TUO

IEEE Xplore: Publikace autorů z VŠB-TUO seřazené podle citovanosti v jiných článcích publikovaných v časopisech nebo sbornících IEEE/IET, viz odkaz Cited by: Papers (23)

IEEE Xplore – vyhledané záznamy

IEEE Xplore: Rozhraní digitální knihovny s vyhledanými záznamy umožňuje upřesnit (zúžit) výsledky hledání (menu vlevo) podle typu dokumentu, data vydání nebo podle jmen autorů; rozhraní nabízí řadu dalších možností pro účinné vyhledávání i zpracování nalezených dokumentů

IEEE Xplore – rozhraní digitální knihovny

IEEE Xplore: Výsledky hledání zpřesněné (omezené) jen na články jednoho autora z VŠB-TU Ostrava výběrem autora z nabídky vlevo neumožní vyhledat všechny články daného autora; systém obsahuje různé varianty jmen v závisloti na jejich uvedení v publikacích, ale také chyby ve jménech vzniklé při zpracování záznamů; relativně úplný soubor záznamů článků daného autora lze vyhledat prostřednictvím různých variant jména (pokud jsou známy); na předchozím obrázku je vidět, že byly vyhledány 193 záznamy, zatímco hledáním prostřednictvím jmenných variant jich bylo nalezeno 235.

IEEE Xplore – rozhraní digitální knihovny

IEEE Xplore: Podrobný záznam (na obrázku je jen jeho nejdůležitější část) jednoho z vyhledaných článků autora z VŠB-TUO externí odkaz s abstraktem

IEEE Xplore – plný text vyhledaného dokumentu

IEEEXplore: Plný text vyhledaného dokumentu ve formátu PDF

Aktualizováno 2018-01-05 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1