Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Elektronické informační zdroje

Zaregistrujte se: Open Researcher and Contributor ID externí odkaz (ORCID) a ResearcherID externí odkaz. Proč? Viz též Získejte svůj ORCID externí odkaz.

Vstup do elektronických informačních zdrojů:

V rámci projektu Digitální portfolio externí odkaz byly připraveny texty Jak pracovat s informacemi externí odkaz; jeden z textů je věnován vyhledávání informací v bibliografických bázích dat: Nástroje pro účinné vyhledávání informací externí odkaz. Viz též aktualizované online kurzy Jak pracovat s informacemi: Obecné základy práce s informacemi (obsah).

Bibliografické a citační báze dat

Bibliografické báze dat s plnými texty

Elektronické knihy

Elektronické časopisy

Faktografické zdroje

Aktualizováno 2014-08-21 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk