Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Elektronické informační zdroje

Najdete nás na Facebooku

Vytvořte nebo propojte ikona ORCID Open Researcher & Contributor ID (ORCID) a získejte ResearcherID externí odkaz. Proč?

Využijte službu: EBSCO Discovery Service externí odkaz (EDS); jeden systém, jedno vyhledávání, všechny informační zdroje. Nákup EDS byl financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

Vstup do elektronických informačních zdrojů:

Bibliografické a citační báze dat

Bibliografické báze dat s plnými texty

Elektronické knihy

Elektronické časopisy

Upozornění: Předplatné k časopisům Emerald Insight nebylo pro rok 2017 obnoveno. Zájemci o články z těchto časopisů si mohou plné texty vyhledat v databázi ProQuest, ve které je indexována většina časopisů společnosti Emerald. Na přístup k plným textům článků je však uplatněno embargo 1 rok, tzn. že plné texty jsou přístupné až po uplynutí 12 měsíců od jejich publikování.

Faktografické zdroje

Aktualizováno 2018-01-05 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk