Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Elektronické knihy na platformě EBSCOhost

Najdete nás na Facebooku

Vstup na EBSCOhost

  • vstup jen do kolekce eKnih externí odkaz (na základě IP adresy počítače);
  • vstup na EBSCOhost externí odkaz (na základě IP adresy počítače) – na všechny zdroje na této platformě přístupné pro VŠB-TUO;
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:
    • eduID.cz externí odkaz: přejděte na EBSCOhost Shibboleth Login externí odkaz, zde v rozbalovacím menu Select your region or group zvolte položku Czech academic identity federation eduID.cz; na následující stránce klikněte na odkaz VSB-TU Ostrava; poté se přihlašte svým univerzitním uživatelským jménem a heslem externí odkaz;
    • VPN externí odkaz (počítač se tímto způsobem připojí k síti VŠB-TUO).

Důležité upozornění: Při práci se záznamy z bibliografických bází dat a plnotextovými informačními zdroji je nutné respektovat autorský zákon a licenční podmínky producenta. Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) výhradně pro nekomerční využívání. Tyto zdroje jsou zakoupenou licencí určeny pouze pro vzdělávací a studijní účely. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenčními smlouvami. Pokud tato ustanovení oprávněný uživatel poruší, ponese všechny z toho vyplývající důsledky.

logo EBSCOhost

Uživatelé z VŠB-TUO mají na platformě EBSCOhost přístup ke kolekci 26 elektronických knih (e-knih) z oblasti STM; oborově jsou knihy zařazeny do tří kategorií: informatika (Computers), inženýrství a technologie (Technology & Engineering) a věda (Science). Ke knihám je umožněn přístup prostřednictvím výše uvedených odkazů, ale také z rozhraní katalogu ÚK VŠB-TUO externí odkaz, ve kterém jsou záznamy na knihy rovněž uloženy (viz např. kniha Industrial process automation systems: design and implementation externí odkaz).

Jak knihy číst

Knihy byly pořízeny jako tzv. trvalý nákup ve verzi pro jednoho současně pracujícího uživatele. Je možné je číst online nebo offline.

Čtení knihy online

Po dobu, kdy s knihou nebo její částí (plným textem) někdo pracuje online, se s ohledem na licenční podmínky nedostane k jejímu plnému textu jiný uživatel (je to obdobné jako u výpůjčky fyzické knihy).

Každý uživatel může vytisknout až 60 stran z jedné knihy během jednoho přihlášení nebo z jednoho počítače. Viz informace v podrobném záznamu v poli Oprávnění vydavatele: „Print/Save 60 pages“ a „Copy/Paste Restricted“. Povolený limit stran je u jednotlivých titulů odlišný. Pro účely tisku je nutné použít odkaz Uložit stránky. Po otevření uloženého souboru v Adobe Acrobat Reader je pak aktivní funkce tisku.

Samotné čtení knihy online je bezproblémové na různých technických zařízeních, včetně např. iPadu. Způsob zobrazení plného textu se však může lišit v závislosti na prohlížeči (a jeho verzi) a na používané verzi Adobe Acrobat Reader. Vyplatí se proto vyzkoušet různé varianty, především s ohledem na případnou potřebu tisku vybraných stran textu. Funkce Print/Save je bezproblémová v prohlížečích Internet Explorer 11 a Firefox v kombinaci s Adobe Acrobat Reader XI. Nejnovější verze čtečky Adobe Acrobat Reader DC externí odkaz v kombinaci s prohlížeči Internet Explorer 11 a Firefox 39.0 nečiní problémy při čtení, ale může se vyskytnout problém s využitím funkce Print/Save, který však jde zvládnout (nejlépe tak, že se použije jiný prohlížeč). Adobe Acrobat Reader DC je bezproblémový při použití prohlížečů Opera (verze 30.0) nebo Chrome.

Čtení knihy offline

Všechny e-knihy na platformě EBSCOhost jsou chráněny technologií Adobe DRM (Digital rights management; technologie pro správu a ochranu autorských práv digitálních dokumentů). Budete-li chtít knihy číst offline na svém technickém zařízení (PC, tablet, čtečka nebo mobilní telefon), musíte mít na něm nainstalován software (plugin) Adobe® Digital Editions externí odkaz, viz též Digital Editions Supported Devices externí odkaz, pro iPad Blue Fire Reader externí odkaz.

E-knihy lze stahovat po přihlášení k osobní schránce MyEBSCOhost (viz odkaz Přihlásit se v horní liště rozhraní EBSCOhost, kde je také nutné nejdříve provést registraci). Podrobné informace najdete v návodu:

Pokud si uživatel stáhne e-knihu na své technické zařízení, viz funkce Stáhnout (offline), pak se k ní po dobu jejího „výpůjčení“ další zájemce nedostane. Na vypůjčenou (staženou) e-knihu lze umístit rezervaci obdobně jako u tištěné knihy. Standardní výpůjční lhůta pro knihy stažené pro práci offline je nastavena na 30 dnů. Uživatel si při stahování e-knihy může sám nastavit kratší dobu, případně může knihu „vrátit“ dříve. Po uplynutí výpůjční lhůty soubor s e-knihou automaticky expiruje a uvolní e-knihu v systému pro případného dalšího uživatele.

e-knihy v rozhraní EBSCO – úvod

EBSCOhost – e-books: Úvodní stránka kolekce e-knih VŠB-TUO.

e-knihy v rozhraní EBSCO – výsledek hledání

EBSCOhost – e-books: Záznam knihy jako výsledek hledání podle jména autora a otevření obsahu s jednotlivými kapitolami.

e-knihy v rozhraní EBSCO – podrobný záznam

EBSCOhost – e-books: Podrobný záznam e-knihy.

e-knihy v rozhraní EBSCO – podrobný záznam

EBSCOhost – e-books: Otevření plného textu kapitoly e-knihy (Firefox 39.0 a Adobe Acrobat Reader XI).

e-knihy v rozhraní EBSCO – podrobný záznam

EBSCOhost – e-books: Po kliknutí na odkaz Uložit stránky se otevře nabídka s informací o počtu dostupných stránek a volbu počtu stránek (Firefox 39.0 a Adobe Acrobat Reader XI).

e-knihy v rozhraní EBSCO – podrobný záznam

EBSCOhost – e-books: Uložení vybraných stránek e-knihy pro účely tisku (Firefox 39.0 a Adobe Acrobat Reader XI).

e-knihy v rozhraní EBSCO – podrobný záznam

EBSCOhost – e-books: Po otevření uloženého souboru v Adobe Acrobat Reader je ve čtečce funkce tisku aktivní (Firefox 39.0 a Adobe Acrobat Reader XI).

e-knihy v rozhraní EBSCO – stažení e-knihy pro práci offline

EBSCOhost – e-books: Stažení e-knihy pro práci offline vyžaduje přihlášení do osobní schránky My EBSCOhost.

Aktualizováno 2017-01-03 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.1