Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Wiley Online Library Books

Najdete nás na Facebooku

Vstup do Wiley Online Library

  • přímo ze sítě VŠB-TUO (na základě IP adresy počítače), viz též seznam s přímými odkazy na konkrétní zakoupené tituly;
  • mimo síť VŠB-TUO prostřednictvím:

Wiley Online Library Site Logo

Přístup k plným textům 619 elektronických knih z produkce nakladatelství John Wiley & Sons.

Plné texty elektronických knih jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance univerzity) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X

Aktualizováno 2017-05-31 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2018 | VŠB-TUO | XHTML 1.0