Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Etika všedního života – jsme banálně či sociálně zlí?

Najdete nás na Facebooku

8. 3. 2018, 16 h.

Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.

Katedra společenských věd VŠB-TUO

Etika, morálka, mrav, dobro a zlo – pojmy, se kterými se dnes a denně setkáváme, rozumíme jim a přijmeme je povětšinou bezproblémově. Díky tomuto porozumění, jsme často přesvědčení, že dobro je dobro, zlo je zlo – tento rozdíl přece pozná každý. Můžeme se poté zamýšlet, jak je možné, že „my jsme ti dobří“ a „oni jsou ti zlí“? Jsme my ti, co pochopili, jak žít v souladu s univerzalitou dobra a toto porozumění nás odlišuje od „těch zlých“? Anebo vše není tak jednoznačné, jak se nám jeví, a celý vztah mezi dobrem a zlem obsahuje skrytý paradox? Nad podobnými otázkami a mnohými dalšími se skrze analogie a metafory všednosti zamyslíme v nadcházející přednášce.

Zvu k zamyšlení se nad povahou dobra a zla ve všednosti naších každodenností. V přednášce bude poukázáno k civilizačním východiskům a předpokladům dobra a zla v naší společnosti. Posluchači budou konfrontování s monotónností životních praxí a bude poukázáno na jemné umění rozlišovat mezi tím, co je normální a co je morálně autonomní.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-25 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1