Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Brownfieldy – od skepse a nejistoty k uchopení příležitosti

Najdete nás na Facebooku

8. 2. 2018, 16 h.

doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB-TUO externí odkaz, Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb

Píše se rok 1998, řada továren nezvládla přechod na tržní hospodářství. Opuštěné tovární haly jsou realitou.

Co je to Brownfield? – Ne to neznáme – Jo vy myslíte Karolínu – Aha, takže je to kontaminované území – Ne opravdu si nemyslím, že by se to dalo k něčemu využít – Bydlení? – To jste se snad všichni zbláznili.

Takto nějak vypadá zkrácený přepis rozhovorů, které jsme vedli na konci druhého tisíciletí v Ostravě s kompetentními úředníky.

A takto nějak by vypadal dnes po téměř dvaceti letech rozhovor na druhém stupni základní školy. Brownfield? – Jo to už jsem někdy slyšel – Nejsou to ty barabizny? – A znáte nějakou? – Měli jsme kousek od baráku takovou, ale dneska je tam hřiště.

Právě o tom, jak se změnil přístup, znalosti i myšlení za posledních dvacet let v oblasti brownfieldů a jejich regenerace bude tato přednáška. Nejde o vysoce sofistikovaný výklad, spíše o vzpomínky, které byly za období jedné generace posbírány. Ukázka několika zdařilých konverzí, o kterých se již vlastně ani neví, že  byly někdy brownfieldy. Brownfieldy už nejsou vnímány jako hrozba, ale jsou i příležitostí dalšího rozvoje.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-25 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1