Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Svět architektury a divadla v díle Iva Klimeše

Najdete nás na Facebooku

9. 11. 2017, 16 h.

Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB-TUO externí odkaz, Katedra architektury

Přednáška představí dílo ostravského architekta Iva Klimeše, které Eva Špačková společně s Lenkou Popelovou a kolektivem spoluautorů zaznamenala v monografii Svět architektury a divadla: architekt Ivo Klimeš externí odkaz.

Klíčovými díly Iva Klimeše jsou divadelní stavby, které se staly osnovou celé knihy. Divadelní budovy vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce, a tak se na jednom místě setkávají představy architekta s požadavky dalších uměleckých profesí.

Jednotlivé stavby architekta Klimeše jsou dnes již nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Souhrnně bylo jeho dílo v knize představeno poprvé. V obecné rovině se kniha snaží poukázat na hodnoty architektury a výtvarného umění v poválečném období, které můžeme nalézt i mimo hlavní architektonická centra. Chtěla by přispět k jejich zhodnocení, zachování a ochraně před neuváženými úpravami. Stavby architekta Iva Klimeše si tuto pozornost plně zaslouží.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-27 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1